Nam Mo Thay Cong An Putuo đã tạo ra một loạt các robot chống dịch ở đây!

Nói ra nó nói ra, xảy ra, xảy ra xảy ra, xảy ra xảy ra, xảy ra xảy ra, xảy ra xảy ra, xảy ra xảy ra, xảy ra xảy ra, xảy ra xảy ra xảy ra, để đóc kiểm tra và nhiệt độ, ở trong bệnh viện tắm gia, một động bộ nghiệt thì mộ Một loạt những phát minh mới mẻ về công nghệ này đến từ sự phát minh của các công ty ấp ủ của công ty robot Thượng Hải.......và phát triển chức năng của sân ga robot (ở đây gọi là robot platform) ở Putuo District. As as the establision of the rô-bốt platform, Shanghai thông minh technologies co., Lt (in the late go called smart technique) had closet technique cooperation with the rô bốt platform ấp ủ the platform, the antix series of rô-bốt went out to showing their entirely scientific and technological batt power. Theo báo cáo thì ngay từ ngày hôm trước, các robot chống bùng phát của công ty đã bao phủ gần 20m các bệnh viện trú ẩn và các điểm cô lập ở trung tâm thành phố. Nó nói ra nó nói ra nó lối ra kiểu đó lối cho cuộc thịt nhiệm rối

người ngoài tinh vị phỏng nhiệm ở Thượng Hàng {y}Ngay từ ban đầủy tế, chúng tôi bắt đầu phát triển xát ra rốt khử trùng và khử trùng. Vào lúc đó đó chúng, chúng tôi đã muốt giảy tích sự xác đó móc, chúc nói Chỉ là Zhangjiangheng, người sáng lập công ty, báo với nhà báo rằng hồi nãy phản ứng thị trường không tốt cho đến khi phát dịch tại Vũ han in 2020, nhu cầu về khử trùng và khử trùng Robot đã tăng lên. Con robot khử trùng và khử trùng của chúng tôi được chính thức phát hành trên thị trường khoảng tháng ba, 2020, và sau đó được xuất cảng ở Nhật, Đức, v.v. Những con robot chống dịch được phát hành trong dịch bệnh ở Thượng Hải thực tế đã trải qua hai năm nghiên cứu và phát triển: Robot khử trùng và khử trùng đã được nâng cấp, và còn những robot hỗ trợ khác như phân phối vật chất và phương pháp xử lý chất thải y học cũng được phát triển. Ví dụ, ở bệnh viện trú ẩn cảng, sản phẩm đầu tiên của 25 Smart Dịch vụ giao dịch phụ robot (hạng nặng) được điều phối bởi Công nghệ Sawtia, vì cơ sở mới của nơi trú ẩn thông minh, đã được triển khai thành công để đi qua các tuyến giao thức ăn và vật liệu, làm việc cạnh với nhân viên y tế, và giải quyết các điểm hẹn, vật chất và y tế cung cấp gần 3000s giường chỉ trong một thời gian ngắn. chúng tôi đang tăng tiến nghiên cứu và phát triển các robot lấy mẫu hạt nhân và'chăm sóc kĩ thuật số', cải thiện các loại robot chống dịch bệnh, và đóng góp kỹ thuật của chúng tôi cho việc tiếp tục sản xuất và phát triển triển triển triển triển triển triển triển triển quy mô lớn ở Thượng Hải. Trương Kiếm Trấn nói vậy. Những thành tích giữa

và robot bây giờ chúng ta đã đến nơi khi trình nền {{}0}Vừa được thiết lập. Về dịch vụ ấp trứng của robot, Trương Kiếm Châu nói rằng họ đã kết nối rất lâu, hợp tác chặt chẽ và đạt được nhau. để khởi đầu cuộc nghiên cứu, sự biến đổi thành công khoa học và công nghệ sẽ cuối cùng thành công trên thị trường. Về mặt robot, sự biến đổi của công nghệ nghiên cứu và phát triển, dịch vụ và thành tựu không thể phân biệt được với sự phát triển liên tục của các công ty ấp ủ. Đã hình thành một vòng tròn đạo đức của những thành tựu lẫn nhau giữa bục robot và công nghệ thông minh. The rô-bốt đã giúp chúng tôi thực hiện rất nhiều thủ tục cập bến, và cũng giúp chúng tôi kết nối với việc phát triển robot của hiện trường thư viện. Trương Kiếm Trấn nói với phóng viên rằngNam Mo Thay Cong An, không chỉ có robot và robot được đánh giá, mà còn giúp chúng tôi có được chứng nhận tương ứng, và chúng tôi còn phát triển công nghệ nhập vào một số công nghệ phổ biến của sân ga để cải thiện và bổ sung công nghệ. Nó nói rằng nó đã được giải quyết rạn bởi người máy. Được rối, nó được bảo tới bởi họ khoa học điện nhà Thượng Và Putuo Technology Investment Co., Ltd. Là một cơ sở chức năng cho nghiên cứu và biến đổi, nó bao gồm sáu chức năng của đội nghiên cứu kỹ thuật chung, phát triển, kiểm tra và chứng minh tiêu chuẩn chuẩn, biến đổi thành đạt, tích tài năng và nguồn tài nguyên của ngành công nghiệp. dựa trên cơ sở phát triển một nền công nghệ thông minh, một nền tảng công nghệ đáng tin cậy và một nền công nghệ công nghệ phát triển, và phát triển những công nghệ mới dựa trên cơ sở robot. Phóng viên: Đinh Đang muốn