Xổ Số Tỉnh Nam Nét Quận Kiến thức: kể từ tháng Một, gần 50007 người già đã được tiêm phòng và tất cả các trung tâm y tế cộng đồng đã khởi động lạ

Một bài báo được yêu cầu, đã được phục hồi dịch vụ tiêm chủng cho người già chưa? Hệ thống dịch vụ sức khỏe cộng đồng đã khôi phục biện pháp phòng ngừa cho trẻ em chưa? Nó nói rằng kết thúc cho khu vực chảy khu vực quay lại từ April 8, khu vực này cũng được giải phòng tiêm miễn dịch cho những người cao tuổi trong khu vực, và gần 50007 người đã bị tiêm miệng. Có ba cách tiếp cận chính. Nó giải quyết mọi thứ trị nên giải quyết. Các quận, đường phố và thị trấn nên củng cố việc phát triển khoa học và giáo dục để tiêm chủng cho người giàXổ Số Tỉnh Nam Nét, giúp người già có khả năng tiêm phòng qua kĩ năng Q. A. và làm việc tốt trong việc ghi nhận số liệu liệu liệu về sự sẵn của người già không được tiêm phòng. Nó thứ hai là hãy điều khiển kế hoạt động tiêm. Bằng cách sắp xếp xe di động vào các cộng đồng và làng mạcXổ Số Tỉnh Nam Nét, và sắp xếp các đội đột nhập vào viện y tế và nhà viện, chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu tiêm chủng của những người già. Đồng thời, tất cả các khu vực tiêm chủng trong vùng sẽ được phục hồi ổn định, sẽ có ít nhất một khu tiêm chủng trong mỗi thành phố, sẽ có một cửa sổ xanh cho dịch vụ tiêm phòng cho người già, và dịch vụ tiêm phòng cho người già sẽ được ưu tiên hàng đầu. Thứ ba, đảm bảo an toàn và trật tự. Trước khi tiêm chủng, tình trạng sức khỏe của người già và phản xạ phải được đánh giá cẩn thận.Trong quá trình tiêm chủng, tình trạng điều trị y tế và tình nguyện sẽ được gia tăng để đảm bảo an to àn cho dịch bệnh ngăn chặn và kiểm soát và tiêm phòng. Sử dụng biện pháp phòng ngừa thai nghén, chúng tôi dần phục hồi từ tháng Năm. Hiện tại, tất cả các trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng trong vùng đã khởi động lại kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em. Một hệ thống bổ nhiệm sẽ được thực hiện cho dịch vụ tiêm phòng cùng với việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. Cuộc bổ nhiệm trực tuyến sẽ được hoàn tất trước khi tiêm chủng, và cuộc tiêm phòng sẽ được thực hiện vào thời gian đã xác định để giảm lượng nhân sự tập trung và xếp hàng. Cùng lúc đó, các phòng tiêm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh như đo nhiệt độ, kiểm tra mật mã và kiểm tra các chứng nhận axit nucleic trong vòng vài giờ tới để đảm bảo an to àn cho việc tiêm chủng trẻ em và ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. Description