Soxo Mien Bac Cùng nhau chống lại dịch bệnh! Đổi ngành công nghiệp mạng

Từ đợt dịch bệnh hiện tại, ngành công nghiệp Internet ở Trung tâm thay đổi đã trung thành với sự dẫn dắt của đảng, đã có trách nhiệm xã hội, đã tận dụng lợi thế của việc phản ứng nhanh chóng trên mạng, dịch vụ trực tuyến, hỗ trợ khoa học và công nghệ, hỗ trợ trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh dịch, và trở thành một lực quan trọng trong công việc chống dịch khu vực. Tập trung vào dịch bệnh E-mã đầu tiên A: Một tác động phòng ngừa dịch tồn tạiSoxo Mien Bac, ngay trước khi dịch truyền phát triển liên tục, ngành truyền hình đã thực hiện nghiêm trọng các biện pháp phòng ngừa và kiểm so át, kết hợp với các đặc điểm phát triển kinh doanh, và xem xét kỹ lưỡng làm thế nào để đảm bảo không có sai sót trong việc ngăn chặn và phát triển các đội, và hỗ trợ sự kết hợp dịch bệnh, kiểm soát và sản xuất và hoạt động. Nó dùng bản đồ rác khoa học và công nghệ của nó để bảo hiện cỡ thoát khỏi lực lượng của tài liệu chúng ta có thể tiếp nhận và hơn cả nhà khủng tiêm giống khu vực Nó nói ra nó nói ra nó nói ra nó lối này, nói ra nó nói ra, nó được thay động Unicom đã mở ra Mở đường 120 5g để ngăn chặn dịch bệnh dịch trong lớp dịch bệnh Chenkov Street; Tiểu Đào Bệnh viện đã mở nhiều đài điện thoại hơn 900, nhiều s óng lớn hơn 80, 72 IPTV, 50 5g di động cho nhân viên y tế,Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 1 giây 4 các hệ thống dịch vụ đám mây, và cả hệ thống điện thoại 5g đầy đủ cho bệnh viện, đáp ứng nhu cầu của mạng lưới tư vấn ở xa của bệnh viện. The Changping Telecom khai trương 10 hotine seat for Thiên bei Street in 6 giờ; Cung cấp thiết bị chống dịch 85 và bảng số cho làng Baishan và Đường Thiên Nam, và dẫn đường cho nhân viên thị trấn và phố đi cài đặt và sử dụng phần mềm phát hiện axit nucleic. Thức ăn! Name Sử dụng các công ty mạng mạng cũng đã tích cực hỗ trợ việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh địa phương, giúp các ủy ban Đảng địa phương và chính phủ giải quyết những khó khăn thực tế bằng cách tổ chức và tham gia vào chương trình chống tăng và kiểm soát dịch vụ tình nguyện và quyên góp những vật liệu cần thiết nhất để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. *1 Từng người từng là kinh doanh của {0* 40* 1* 0 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng đến đây, đài phân số 750 của nước khoáng, 50007 cool sticker, 800 N95... mặt nạ và các biện pháp phòng ngừa truyền nhiễm khác cho Mãn Thanh, shigezhauang, Huoying và các trung tâm dịch vụ sức khỏe cộng đồng. Nó nói ra nó nói ra nó lối ra. lối của một bức công ty, như thế này. Một loại tổ chức nhóm. Những người khác. Những người khác, như mà bây giờ sống người khác, những người khác, những người khác, những người gia địc đềi kha Nó nói ra nó nói ra nó nói ra nó nói ra nó nói ra nó nói ra nó nói ra nước này, nó nói rằng tất cả các công ty điện khiển này được tình dẫn hành tốt tay và yêu cầu tất cả cả hệ thốc Internet chích đóc hết cả hết cả công viện để kiểm bản hếch để hết cả hết Ban tổ chức Đảng quốc tế mạng ở Trung tâm thay đổi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho việc phát triển lành mạnh của các công ty, giúp ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, và thúc đẩy phát triển chất lượng cao của các công ty khác nhau trong khu vực với ưu thế của Internet. Description