Du Doan Sx Than Tai Hệ thống quản lý công việc tại huyện Shijinsshan vừa giảm xuống 30m

Ngày của mọi người, Bắc Kinh, May 25 (yin-yun) tại buổi họp báo 345th về s ự phòng ngừa và kiểm soát của bệnh viêm phổi vành đông tại Bắc Kinh tổ chức vào May 25, Thẩm GiảDu Doan Sx Than Tai, phó trưởng chính phủ tỉnh Shishan District PeopleDu Doan Sx Than Tai, giới thiệu rằng Khu Shijing District đã nâng cấp quản lý và kiểm soát của nó để xoa dịu xã hội. On May 23, Shijing Quận ban hành thông báo của Shijinsshan District về việc củng cố các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, yêu cầu cư dân,Dự đoán Kqxs Hưng Yên doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thực hiện nó nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thu thập và giảm thêm nguy cơ lây lan trong xã hội. Một bức thư, một bức thư. Một bức thư. Một bức thư. Một bức thư. Một bức thư. Một bức thư. Một bức thư. Chúng ta sẽ tăng cường quản lý ngăn chặn dịch bệnh ở cộng đồng và nơi công cộng, áp dụng quản lý kín trong mọi khu dân cư và các tòa nhà thương mại và dân cư trong khu vực, và giám sát chặt chẽ. Thực hiện triệt để quản lý lối vào của nhân viên và xe cộ, đo nhiệt độ và quét mã, và kiểm tra tiêu cực của thử nghiệm axit nucleic trong vòng vài giờ. Description