Xổ Số Đồng Nai 16 Tây Tháng 3 Nặng! Zigo đã được chọn vào khu thử nghiệm toàn diện quốc này

Một ngày gần đây, trang web chính của tỉnh Sơn dong Chính phủ tỉnh Nhân dân đã in và phát đi kế hoạch tiến hành của Trung Quốc (Zibo) vượt biên qua siêu thị thương mại qua giới và Trung Quốc (Rizzo) phi công toàn diện qua biên giới e-thương mại. Theo dự án này, kế hoạch tiến hành của Trung Quốc (Zibo) vượt biên giới và kế hoạch tiến hành thương mại điện to àn diện của Trung Quốc (Thụy Sĩ) và kế hoạch triển khai của Trung Quốc (Thụy Sĩ) vượt biên giới về e-thương mại toàn diện (Phát), in và phát hành theo yêu cầu của Hội đồng Quốc gia về việc chấp thuận xây dựng các khu vực thử nghiệm toàn diện về e-thương mại vượt biên giới ở các thành phố và vùng như Ordos (Guyo Han [2022] No. 8). Một trong số chúng, mục tiêu chung của kế hoạch tiến hành của Trung Quốc (Zibo) thương mại qua biên giới (Zibo) là nỗ lực làm cho số lượng thương mại điện vượt biên giới hàng năm vận động tại Zibo vượt hơn 2tỷ yuan trước 2024, với một hằng năm khả năng phát triển hơn 100=, phát triển hơn 400 vượt biên giới doanh nghiệp và xây dựng nhiều hơn tám đồn công nghiệp buôn bán điện vượt biên giới và hơn 20 bên ngoài biển. The main jobs of

are computed into three parts, is::1}.I) focuses on information carries and built two main platform of across-border e-Commerce online and outline. The online platform. Dựa vào Trung Quốc (Sơn Đông) Cửa sổ thương mại quốc tế, xây dựng một giàn xếp dịch vụ trực tuyến thương mại qua biên giới, cải thiện chức năng hóa và thanh tra, thống kê dữ liệu, theo dõi hậu cần và thanh toán tài chính, và thực hiện trao đổi thông tin, giám sát lẫn hỗ trợ pháp trong các bộ phận Hải quan, thuế, ngoại giao, thương, tài chính và các bộ phận khác. (các đơn vị chịu trách nhiệm: Bộ trưởng tỉnh thương mại, tỉnh cảng, Hội đồng phát triển và cải cách tỉnhXổ Số Đồng Nai 16 Tây Tháng 3, Cục giám s át tài chính tỉnh lẻXổ Số Đồng Nai 16 Tây Tháng 3, Cục thuế tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục bưu chính tỉnh, chi nhánh bưu điện tỉnh lẻ, Ngân hàng Trung Quốc, Chính phủ Tử bo cộng đồng (1) sản xuất ngoại tuyến. Thành lập một công ty công nghiệp thương mại qua biên giới Thương mại mại mại mại và khu cụm có chức năng hoạt động mật vụ, ấp ủ, huấn luyện, giải hóa thị trường, hậu cần, tài chính, vân vân. Sẽ xây dựng các nhà kho công cộng ở nước ngoài, và các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ để xây dựng các trung tâm kinh doanh ở nước ngoài ở các quốc gia và khu vực quan trọng hoà nhập thị trường, bảo dưỡng sau khi bán hàng, và hoạt động trao đổi hàng hóa. (các đơn vị chịu trách nhiệm: Cục tỉnh thương mại, Hội đồng phát triển và cải cách tỉnh, cục giám s át tài chính tỉnh lẻ, cục thuế tỉnh, cục bưu chính tỉnh, hải quan địa hạt Jinan, chi nhánh của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Chính phủ Thị trưởng Tử bo Cộng đồng (1) (0) (II) tập trung vào quyền tăng cường dịch vụ và xây dựng sáu hệ thống phát triển email vượt biên giới. Dễ dàng chia sẻ thông tin. Dựa trên một cơ sở thông tin lớn vốn hợp với tỉnh lẻ và mạng thương mại qua tuyến, thiết lập một cơ sở thông tin thương mại qua biên giới và chia sẻ thông tin để thực hiện sự kết nối thông tin giữa các chính quyền, các cơ quan tài chính, doanh nghiệp e-thương mại và các công ty hậu cần. (các đơn vị chịu trách nhiệm: Cục tỉnh- làng thương mại, tỉnh- cảnh, Cục dữ liệu lớn vùng quê, Cục thuế tỉnh, Cục hải quan Jinan, chi nhánh của ngân hàng nhân dân Trung Quốc, Chính phủ Zibo Cộng đồng (s ở cảnh sát) sản xuất tài chính (1) Động lực phát triển kinh doanh tài chính thương mại qua biên giới, hỗ trợ các tổ chức tài chính, các tổ chức phi ngân hàng, các quốc gia thương mại email và các công ty dịch vụ thương mại bao la liên bang để tăng cường sự hợp tác, tăng cường tài chính như những tài khoản nhận được vào nhà kho, mở rộng bảo hiểm tín dụng xuất khẩu email, và phát triển những loại bảo hiểm mới thích hợp cho thương mại qua biên giới. Dễ dàng dịch vụ lợi nhuận và chi phí vượt biên giới, tăng cường sự giám sát động động cơ, kiểm tra tổng số lượng và quản lý việc phân loại giao thương qua biên giới, và thương mại email cá nhân tại gia có thể xử lý việc dàn xếp và bán ngoại giao nhờ hợp đồng nhập và xuất khẩu đã ký hợp đồng với công ty môi giới hay tài liệu giao tiếp cho công ty vận chuyển. (các đơn vị chịu trách nhiệm: ám s át chi nhánh nhân dân của Ngân hàng Trung Quốc, Sơn Đông Chính phủ điều phối ngân hàng và bảo hiểm, Cục quản lý tài chính tỉnh lẻ, Cục tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh thương, Chính phủ Tư pháp Tử bo cộng đồng) bên trong hệ thống hậu cần thông minh. Xây dựng một trung tâm vận tải e-thương mại vượt biên giới trong các khu vực dưới sự giám sát đặc biệt của hải quan, và hỗ trợ các cầu thủ chợ để thiết lập các platform của riêng mình hoặc dùng các quốc gia để phát triển thương mại email vượt biên giới. Hướng dẫn tàu điện Đông Á Qilu để mở những chiếc xe lửa đặc biệt như dây chuyền lạnh, công nghiệp hóa chất và thiết bị y khoa. Các công ty hướng dẫn đường dây chuyên chở hàng hóa phối hợp với ngành đường sắt, cảng, hàng không và các dịch vụ bưu điện để tăng hiệu quả vận chuyển hậu cần quốc tế. (các đơn vị chịu trách nhiệm: Cục tỉnh thương mại, Hội đồng phát triển và cải cách tỉnh, Cục vận tải tỉnh lẻ, quản lý bưu điện tỉnh, hải quan Cẩm Hán, Chính phủ Thị Chính phủ Tử bo) (1) (0) Hệ thống tín dụng e-thương. Tạo một cơ sở dữ liệu tín dụng thương mại qua biên giới, một hệ thống đánh giá tín dụng, một hệ thống giám sát tín dụng, một hệ thống danh sách tiêu cực tín dụng và ba hệ thống khác, để đạt được sự giám sát mật, chia sẻ bộ phận và công khai tín dụng e-thương mại. Tăng cường việc xây dựng các nhánh buôn bán qua biên giới và khuyến khích các công ty thực hiện việc đăng ký và chứng nhận thương mại quốc tế. Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch hành động cho những nhà kinh doanh đặc biệt ra biển cùng nhau, thiết lập liên minh phát triển của ngành công nghiệp và liên minh chiến lược, tăng cường tự kỷ, và hình thành một số sản phẩm thương mại điện tử địa phương vượt biên giới và doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh. (các đơn vị chịu trách nhiệm: Bộ trưởng tỉnh thương mại, Hội đồng phát triển và cải cách tỉnh, Bộ nhánh Jinan của Ngân hàng Trung Quốc, Chính phủ đô thị Tử bo) (1) (0) hệ thống giám s át thống thống thống thống thống thống. Hãy cải thiện tiêu chuẩn của thông tin giao dịch thương mại qua biên giới qua đường biên giới, hợp đồng điện tử, e-lệnh và chế độ phân loại hóa đơn giản cho doanh nghiệp qua đường biên giới, nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa, cải tiến hệ thống thống thống thống thống thống thống thống thống thống thống thống thống thống thống thống thống thống thống giao thương mại qua biên giới và xuất khẩu, và sử dụng dữ liệu lớn để tạo hệ thống giám sát và hoạt động kinh doanh vượt biên giới. (các đơn vị chịu trách nhiệm: Điều tra địa phương, Cục thương mại tỉnh, cục địa phận tỉnh lẻ, cục thuế tỉnh, chi nhánh Jinan của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Chính phủ Thị Tử bo) (1) (0) Bảo hiểm và hệ thống kiểm soát rủi ro. Chúng ta sẽ cải thiện hệ thống bảo vệ an ninh mạng, hệ thống quản lý an ninh và hệ thống phản ứng khẩn cấp an ninh mạng, và sẽ thiết lập một cơ chế thu thập thông tin mạo hiểm, một cơ chế đánh giá và phân tích mạo hiểm, một cơ chế cảnh báo và xử lý mạo hiểm và một cơ chế cải thiện để ngăn chặn rủi ro. (các đơn vị chịu trách nhiệm: Cục tỉnh thương mại, Cục thuế tỉnh, Cục hải quan Jinan, nhánh của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Chính phủ Thị Chính phủ Tử bo) (1) (0) (III) tập trung vào việc khai thác lợi ích và tạo ra một vận động phát triển xuyên biên giới e-thương. sản xuất ra một khu vực thương mại qua biên giới. Với khu vực liên kết toàn diện của Zibo, chúng ta sẽ tập trung vào ba lĩnh vực công nghiệp về thông tin điện tử, sản xuất thông minh và các thiết bị y khoa. Xây dựng một triển lãm và trung tâm thương mại hàng hóa vượt biên giới qua siêu thương mại và xuất khẩu, thực hiện bán hàng trực tiếp tại kho gắn kết của thương mại qua biên giới và mở rộng nó. Giới thiệu những dự án có lợi cho ngành công nghiệp thương mại qua biên giới, thiết lập liên minh nhà kho ở nước ngoài, và phát triển một ngành công nghiệp đặc trưng và thương mại qua biên giới. (đơn vị chịu trách nhiệm: Cục thương mại tỉnh, Chính phủ Tử bo) (1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng\