Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay Vương nhi: hàng hóa vấn đề được gỡ ra khỏi kệ lần đầu tiên. Công ty đã tăng cường sự giám sát và kiểm soát chất lượng của tấ

The State Administration of Chợ Supervision thông báo rằng giám s át bang và kiểm tra ngẫu nhiên chất lượng của sản phẩm trẻ em và sinh viên in 2021. Trong đó có một số sản phẩm đồ chơi được bán bởi các công ty nhí đã không đủ tiêu chuẩn về cơ khí và vật chất. Theo báo cáo, trại trẻ Vương đã lần đầu tiên gỡ bỏ các món hàng gây phiền phức ra khỏi kệ để ngăn chặn những món hàng có vấn đề chất lượng lên thị trường. Sử dụng thông tin công khai cho thấy, như một nhà cung cấp dịch vụ toàn kênh thông tin dựa trên dữ liệu cho các bà mẹ, trẻ em và trẻ em, trẻ em đã làm công việc bán lẻ và tăng giá trị cho s ản phẩm của mẹ, trẻ em và trẻ em, chủ yếu bao gồm bột sữa, tã lót và những sản phẩm mẹ và con khác và dịch vụ mẹ và trẻ em. Sau hơn mười năm đào tạo sâu sắc trong lĩnh vực này, công ty đã trở thành một thương hiệu hàng đầu của hàng bán lẻ sản phẩm trẻ em và trẻ em trong Trung Quốc. Vào cuối 2021, công ty có chứa 495 các cửa hàng vật lý kỹ thuật số lớn ở 20 Province (thành phố) và nhiều hơn 180 thành phố (bao gồm các thành phố cấp hạt) khắp cả nước, phục vụ hơn 50triệu thành viên trong gia đình. Nó chủ yếu bán thức ăn (bột s ữa, đồ ăn vặt, thức ăn bổ sung, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe), quần áo và giày trẻ em, đồ dùng (tãXổ Số Khánh Hòa Hôm Nay, đồ vệ sinh)Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay, đồ bền (đồ chơi, trí tuệ văn hóa và giáo dục, ghế đệm) và các loại khác. Có hơn hàng trăm loại sản phẩm, và lượng thức ăn phun bọt hàng năm nào cũng lớn. Theo báo cáo hiện tại, công ty kiểm tra quyền truy cập nghiêm ngặt của hàng hóa tự động được bán trong cửa hàng để đảm bảo rằng báo cáo kiểm tra hay các chứng nhận vị trí kiểm tra đã được kiểm tra khi hàng được cho vào. Bên cạnh đó, công ty cũng đã thiết lập một hệ thống điện tử để kiểm tra chứng thanh tra chất lượng của hàng tự vận hành, và người tiêu dùng có thể kiểm tra chứng nhận chất lượng của hàng hóa bên cạnh ứng dụng. Dựa trên sự kiện này, công ty cũng đáp ứng tích cực rằng nó sẽ thiết lập một hệ thống danh sách trắng cho tất cả các nhà cung cấp, lập tập tin về tính to àn vẹn nhà cung cấp, thực hiện đánh giá được cấp, giao tiếp tích cực với người tiêu dùng, và xử lý sự cố một cách có trách nhiệm theo luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu hóa. Về việc thực hiện kế hoạch, được biết rằng công ty đã thành lập một bộ phận quản lý chất lượng đặc biệt, thiết lập một tiến trình giám sát và một hệ thống giám sát ổn định, và phát triển một loạt các quy tắc nội bộ và phương tiện kiểm so át nội bộ, như là quản lý quyền truy cập hàng hóa và cấp độ hoạt động, mức độ chấp nhận kho chứa hàng hóa trong trung tâm phân phối, phân loại, phân loại các phương pháp đánh giá và xử lý chất hàng hóa, để tạo ra một hệ thống quản lý chất hoàn hảo và kiểm soát hoàn hảo chất lượng hàng hóa Kiểm soát chất lượng kho và bán hàng. Đồng thời, về hệ thống truy cập hàng hóa và quản lý đánh giá hàng hóa, để đưa vào hệ thống sản phẩm chất lượng cao có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng, công ty cũng sẽ trải qua nhiều mối liên kết như kiểm tra quy trình phát triển hàng loại, kiểm tra bồi thường hàng hóa, xem xét kinh nghiệm khách hàng và xem xét to àn diện trước khi đưa vào sản phẩm mới. Hơn nữa, về hệ thống tuyển dụng và quản lý người cung cấp, công ty s ẽ tiến hành một đánh giá to àn diện về thủ đô của người cung cấp, quy trình cung cấp hàng, khả năng vận chuyển e-thương, khả năng vận chuyển hàng hóa và khả năng bán hàng hậu cần trước khi xong việc. người mua cần phải xem xét kỹ lưỡng các tư cách hợp pháp của người cung cấp để đảm bảo khả năng chính của người cung cấp và chất lượng hàng đã mua được xác nhận. Thêm vào đó, trong tất cả các hợp đồng mua hàng và bán được ký với các nhà cung cấp, công ty cũng s ẽ quản lý việc giám sát chất lượng như một điều khoản quan trọng nhất, thiết lập các tập tin về sự bảo mật của nhà cung cấp và thực hiện các đánh giá theo đúng trình hàng tháng, bao gồm tỉ lệ giao hàng kịp thời, quy trình hoá và độ chính xác phân phối, và thực hiện các thủ tục hẹn khác nhau, kiểm tra mẫu và nhận ưu tiên hàng cho các cấp khác nhau. Dễ dàng như thế, không chỉ có thế, bạn có thể hiểu rằng các cậu bé đã tiếp tục thực hiện ba biện pháp quản lý mới: đầu tiên, đối với hàng đang được bán, công ty và các tổ chức quản lý gia nổi tiếng như Hoài, Nam Kinh, Viện Thanh tra chất lượng và Xinci phải thực hiện một cuộc kiểm tra vô danh, mua mẫu trực tiếp và ngẫu nhiên, và giao dịch các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn. Nếu bạn muốn tiếp tiếp bán hàng, bạn phải cung cấp báo cáo đầy đủ trong vòng ba tháng. Thứ hai, đối với thực phẩm đặc biệt và mỹ phẩm, kể từ vụ 2021, quản lý hàng loạt s ản xuất đã được thực hiện, và hóa đơn hàng hóa của người cung cấp sẽ tải lên/ kiểm tra chứng nhận về sản phẩm sản xuất của mình, để có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu truy tìm dấu hàng đầu. Thứ ba, trên mức giá của cửa hàng, đã thành lập một nhóm với người phụ tá cửa hàng hàng hàng hóa như một nhân viên quản lý chất lượng, để kiểm tra các giác quan, nhãn hiệu, nhận dạng và quảng cáo hàng hóa trên bán hàng. Đối với các sản phẩm không đáp ứng yêu cầu, hãy nhanh chóng khởi động cơ chế kết nối và xử lý các sản phẩm vấn đề trên khắp đất nước. Thêm vào đó, trụ sở sẽ tăng cường đào tạo và đánh giá của những người quản lý liên quan để đạt được sự chú ý về chất lượng của tất cả nhân viên. Dự kiến sẽ cải thiện mức độ an toàn và chất lượng của công ty với những biện pháp khởi tố tiếp theo. The red tuần cũng chú ý rằng buổi phát hiện không có tác động xấu đến giá chia s ẻ của công ty. Theo giá cổ phiếu gần đây của công ty, giá chia sẻ của trẻ con đã cho thấy một xu hướng tăng lên liên tục kể từ tháng Tư 29, với giá tăng cao cấp 13.84=. Trong cùng thời gian đó, công ty cũng giành được công ty hạ giá cao hơn nhiều các công ty chứng khoán như CICC, CSC và FF. Dựa theo một cuộc phân tích to àn diện của nhiều tổ chức, trong tình hình dịch bệnh, mặc dù công ty đang chịu áp lực trong hoạt động ngắn hạn, với tình trạng được khai quật s âu sắc để nâng cao giá trị của thành viên, tỉ lệ cạnh tranh trong chuỗi cung cấp và kết nối kỹ thuật để tăng hiệu quả, khả năng hoạt động tương lai của công ty phải được tăng liên tục. The original heart is like a rock, and the mission is on the side. Công ty nói rằng trong tương lai, công ty sẽ tăng cường sự giám sát và kiểm soát chất lượng của sản phẩm trong mọi liên kết hoạt động, và thiết lập một hệ thống quản lý và một đội quản lý có hiệu quả phù hợp với quy mô kinh doanh để đảm bảo sự ổn định, sức khỏe và phát triển của công ty. Description