Sxmt 90Ngay Tòa nhà công ty quốc tế Guangzi đã được liệt kê trong danh sách các tổ chức tư vấn và đánh giá đầu tư của Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gi

Ngày gần đây, Ủy ban tình hình phát triển và cải cách quốc gia đã công bố danh sách các tổ chức tư vấn và đánh giá đầu tư vốn đã được chọn bởi Ủy ban tình hình tiến bộ và cải cách quốc gia. Danh sách sẽ được thực hiện từ tháng Năm 1Sxmt 90Ngay, 2022. Quan Động viên Cố vấn Kỹ thuật Quốc tế Công C., Lt (ở đây được gọi là \