Số Miền Nam Thứ Tư Tuần Rồi Chính sách để đảm bảo một công việc ổn định, cải thiện hệ thống và đạt được một công việc tốt hơn.

Vào tháng tư năm nay, văn phòng chung của Hội Đồng Quốc gia đã phát biểu về việc phát tán khả năng tiêu thụ tiếp theo và phát triển một sự phục hồi lâu dài tiêu thụ, khởi đầu của một loạt các biện pháp nâng cao tiêu thụ. Thông thường, mọi nỗ lực để ổn định tiêu thụ hiện tại nhằm hướng cơ bản làm tăng khả năng thu nhập. Từ April 27 Hội đồng điều hành đã có những yêu cầu cụ thể cho công việc ổn định việc làm ăn và đảm bảo s ự sống của con người trong ba tuần liên tiếp và nỗ lực ổn định việc đã được gia tăng. Sự ổn định thị trường lao động cơ bản có nghĩa là hầu hết mọi người đều có một công việc ổn định. Phong Wendment, nhà nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu phát triển của Hội đồng Ngoại giao và giám đốc của bộ phận nghiên cứu, đã nói rằng thời gian an ninh ổn định việc làm việc, tăng thu nhập và tăng lợi nhuận là mối liên hệ quan quan trọng trong sản phẩm xã hội và cuộc sống. Hiện tại, s ự bùng phát liên tục của rô-in tim phổi, các xung đột địa lý quốc tế và giá trị hàng hóa cao đã có tác động mới đến tình hình công việc của Trung Quốc, và tầm quan trọng của việc ổn định việc làm là hơn. Những biện pháp mạnh mẽ để ổn định việc làm và đảm bảo s ự sinh tồn của nhân dân càng ngày càng tăng áp lực lên trên nền kinh tế vào tháng tư do tác động bất ngờ của đợt dịch bệnh mới và thay đổi tình hình quốc tế. Dựa theo tỷ lệ thất nghiệp của cuộc khảo sát thành phố quốc gia đã tăng vào tháng ba, thách thức của việc ổn định việc làm ăn nhanh chóng đã tăng lên. Trình nghiên cứu riêng cho thấy gia đình bi quan về mong đợi của công việc, ổn định công việc và thu nhập dự kiến. Theo báo cáo khảo s át về số gia sản của Trung Quốc, được phát tán gần đây bởi Trung Quốc Nghiên cứu Tài chính gia đình, Trung QuốcSố Miền Nam Thứ Tư Tuần Rồi, và trung tâm nghiên cứu của Trường học Tài chính và kinh tế Tây Nam, sự tăng trưởng dự kiến của tiêu thụ gia đình trong tương lai giảm nhẹ trong vòng đầu năm nay. Nỗ lực nhằm ổn định việc làm việc đang tăng dần. Trong ba tuần qua, Ủy ban Quốc gia đã liên tục thiết lập công việc cần thiết để ổn định việc làm và đảm bảo s ự sinh tồn của con người. Cụ thể là vào tháng Bảy, ủy ban cố vấn quốc gia đã quyết định tăng cường chính sách gia ổn định việc làm và thúc đẩy việc làm của mình. Ủy ban Quốc gia đã triển khai thêm những biện pháp trợ giúp cho những công ty nhỏ, nhỏ bé, nhỏ bé, nhỏ bé và nhỏ bé, nhỏ bé, nhỏ bé, nhỏ bé, nhỏ bé, nhỏ bé và thương gia. Theo những thống kê chưa hoàn chỉnh của người ký bảo hiểm thời gian qua, các bộ phận liên quan đã thực hiện công việc triển khai của Ủy ban giám sát quốc gia, và đã phát hành một loạt các chính sách và biện pháp, bao gồm: tiếp tục trợ cấp thất nghiệp cho những người đã bị bảo hiểm và trợ sinh sống tạm thời cho những người lao động vô gia cư đã được bảo hiểm. Chúng ta sẽ tăng tỷ lệ thu nhập ổn định việc làm của bảo hiểm thất nghiệp cho các công ty nhỏ, nhỏ, nhỏ và nhỏ, từ 60-90. Chúng ta sẽ tạm dừng việc thanh to án bảo hiểm tuổi già và mở rộng phạm trù trả tiền trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm tổn thương liên quan đến công việc từ việc phục vụ, bán lẻ và du lịch cho đến hàng không, đường cao tốc, đường bộ và đường sắt. Dễ dàng thoát ra khỏi điểm chặn lao động này! 2 Từng! Cao!! Cao! Cao! Feng Wenmeng tin rằng để người cư dân có thể đạt được một mức thu nhập ổn định, một mặt là cần thiết phải ổn định việc làm, mặt khác, cần phải cải thiện hệ thống, đạt được việc làm tốt hơn, tăng cường mức thu nhập lương của người lao, và phá vỡ điểm cản được phân chia cho mọi liên kết tiêu dụng. Đặc biệt có thể gồm: tăng cường mức lương thấp, cải thiện cơ chế quyết định của cổ phần lao động, v.v. Về phần đàm phán và trả lương, công nhân vẫn có những vấn đề như khả năng đàm phán không đủ, và những cơ quan liên quan cần phải đóng vai trò tốt hơn. Những biện pháp này là ý nghĩa chính trị của việc cải thiện quyết định lương, một cơ chế tăng trưởng và bảo đảm lương hợp lý được đề xuất trong những ý kiến về việc phát triển khả năng tiêu thụ thêm và thúc đẩy một phục hồi tiêu thụ bền vững. Phong Hoa nói vậy. Theo ý tôi thì Feng Wendment còn có thể cải tiến nhanh hơn nữa trong việc nâng cấp hệ thống an ninh xã hội và chi tiết thu nhập cá nhân Vào cuối 2021, công việc linh hoạt của Trung Quốc đã đạt đến một triệu, tính toán khoảng một phần bảy s ố dân số tổng hợp và hơn một phần tư số nhân viên tổng hợp. Sự sắp đặt hệ thống an sinh xã hội của nhóm này không hoàn hảo. Nếu hệ thống tương ứng không được cải thiện càng sớm càng tốt, nó sẽ ảnh hưởng tới sự bền vững của hệ thống an ninh xã hội trong vài năm tới. Thêm vào đó, để thích nghi với giai đoạn mới của s ự phát triển kinh tế Trung Quốc và tình hình gia tăng dân số, chúng ta cần cải thiện đào tạo kỹ năng nghề nghiệp để đạt được một công việc đầy đủ và chất lượng cao hơn, để nâng cao mức thu nhập của nhân viên. Từ mặt cung cấp, chúng ta nên phá vỡ những điểm cản trở việc phát triển dịch vụ công cộng như lương hưu, điều trị y tế và giáo dục, nó cũng có lợi cho việc giải phóng tiềm năng yêu cầu và nhận thức tốt hơn mối cân bằng giữa nhu cầu và nhu cầu. Lou Feipeng, một nhà nghiên cứu tại ngân hàng tiết kiệm bưu điện, cũng nói với báo chí rằng trên lâu dài, ta cần cải thiện hệ thống phân phối đầu tiên để mở rộng thu nhập tổng hợp của người cư dân, cải thiện cơ chế phân phối nhân tố dựa trên thị trường, tăng thu nhập tài sản của người dân vùng nông thôn, và cải thiện hệ thống thu nhập cá nhân để giảm thuế và thuế. Tập trung vào hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp tuần tra đô thị ở tháng ba là 5.8 cao nhất kể từ tháng Tư 2020. Phong Viên tin rằng trong một thời gian ngắn, hệ thống hỗ trợ xã hội sẽ có vai trò tốt hơn. Ví dụ, gia đình và cá nhân mà cuộc sống cơ bản đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hiện tại và đang gặp rắc rối, nhưng không được bao gồm hệ thống trợ giúp xã hội và an ninh trước đây, phải cân nhắc việc trợ cấp sống tạm thời; Có khả năng khám phá cách mở rộng các vật trợ giúp, những người có thể nhận khoản an to àn tối thiểu cho người dân lâu dài. Shi Wenwen, giám đốc điều tra tài chính và luật thuế của trung tâm nghiên cứu về khoa học và luật pháp chính trị Trung Quốc, nói với báo chí rằng xét theo số đĩa của các học sinh tốt nghiệp năm nay, chúng ta nên đặc biệt quan tâm tới việc tuyển sinh viên cao đẳng. Nếu những người tốt nghiệp không thể đạt được một công việc ổn định tổng thể, họ sẽ không chỉ mất đi vài nhóm trẻ tiêu thụ, mà còn làm mất đi sức lao động xã hội. N.2)i1}Lou Feipeng nói rằng, ngoài những biện pháp này ra, trong tình hình hiện nay của việc lây lan nhiều điểm của dịch bệnh, cũng rất quan trọng việc xoa dịu tình hình hậu cần và vận chuyển, thúc đẩy bán hàng qua khu vực khác nhau, và thúc đẩy sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao đến các thành phố để tăng sản xuất và thu nhập của nông dân. Description