Soi Cầu Miền Bắc Ngày 10 Tháng 12 Chưa đầy hai tháng sau khi nó khởi động, lợi nhuận tổng hợp của Diablo di động game vượt trội Mỹ.

Theo dữ liệu tình báo của công ty Tháp cảm biến mỗi ngày, vì nó được phát hành lần đầu tiên ở một số vùng nước ngoài vào tháng SáuSoi Cầu Miền Bắc Ngày 10 Tháng 12, doanh thu tổng hợp của loạt Diablo Diablo của tập đoàn Blizzad Diablo Diablo: Bản dịch chơi điện thoại bất tử ở cửa hàng app và Google Play đã vượt quá 100triệu đô. (Ghi chú: dữ liệu không bao gồm thu nhập của cửa hàng Android của người thứ ba). Một tháp cảm biến kiểu đó đã nói trong một bài viết blog rằng Diablo: lợi nhuận của bất tử vượt quá \ Soi Cầu Miền Bắc Ngày 10 Tháng 12