Xổ Số Miền Bắc 100 Ngày 200 Ngày Trái táo: 8600triệu người đăng ký lương, bao gồm nhạc táo, ICHID và các dịch vụ khác

Ngày tháng Bảy, hôm nay Giám đốc tài chính Táo Luca Học Sĩ đã nói tại buổi họp thu nhập thứ ba rằng Apple hiện đang có nhiều hơn 860triệu người trả tiền, bao gồm nhạc táo, truyền hình trái táoXổ Số Miền Bắc 100 Ngày 200 Ngày, tin tức táo, ICHID và các dịch vụ khác. The home learned that Maestro chỉ ra rằng Apple có hơn 860triệu trả đăng ký, một increasing of 160triệu in the past 12 months. Quả táo không tiết lộ số người dùng cho mỗi dịch vụ, nhưng Học Sĩ nói rằng dịch vụ như Tivi Apple và trò chơi táo ngày càng lớn mạnh. Theo báo cáo tài chính của

nguồn thu nhập lưới của Apple trong vòng thứ ba trong vòng thuế là {2.959 tỷ, một tăng cao 2+ trong năm; Lần lợi nhuận chính là tỉ Mỹ., 19.42, một năm-qua-năm giảm cao. Trong s ố đó, nguồn thu nhập lưới của Apple tại Vùng Trung Quốc Lớn trong vòng tam tư tài chính là., 14.6004 tỷ, một năm-qua-năm giảm vi-1. Description