Xổ Số Miền Bắc Ngày 1 Tháng 8 Khoa học viễn tưởng vào thực tế: Ả Rập Saudi thông báo về sự thiết kế của dự án đường dây.

The evening of July 25 local time, Saudi Arabia phê chuẩn bị thiết kế của đường phố dự án tuyến. Theo lời giới thiệu, dự án đường dây là một thành phố tuyến tính thật sự, với một chiều dài tổng thể gần 170 kmXổ Số Miền Bắc Ngày 1 Tháng 8, chỉ một 200m rộng, và một chiều cao tòa nhà cao hơn 500 mét, có thể chứa khoảng chín triệu người để sống và sống. Nó nói ra nó nói ra lối đó lối ra lối này, nói ra lối này, nói ra lộn này, lối này, lối này, lối này, lối này, lối này, lối này.