So Xo Mien Trung Truc Tiep Humon logistics bị phạt tiền vì xuất cảng bất hợp pháp, và công ty dự định chấm dứt việc đăng ký vào hội đồng thứ ba mới.

Một vài ngày trước, Yantai ma ma Logic c c c Co. Ltd (((in tiếng M. là má logistics hay công ty) đã nhận phạt 5000000000 yuan bởi hải quan Yantai vì vi phạm quy định giám sát hải quan khi phát hành xuất một vé hàng tới hải quan Yantai. Theo quyết định trừng phạt phụ thuộc thuộc hành pháp của Yantai. K97, nhà logistics biểu quyết một lô hàng để xuất khẩu tới hải quan Yantai dưới dạng giao thương thường ngày vào tháng Sáu, với một tuyên bố ngoại giao không. 2. của 4441220000000000917, mà hóa thứ hai được đặt tên là bơ, và mật mã hàng đã được tuyên bố là 27 19920092009, và một giấy xuất khẩu đã được yêu cầu. Theo cuộc điều tra, cột mã hóa của giấy phép xuất khẩu được nộp bởi ma men vận tải khi tuyên bố tới hải quan là 12199100, ngoài mã hàng hóa 27 19992009 tương đương với bơ. Sau khi kiểm tra, giá trị của hàng trên là 61200 yuan. Những hành động luân lý lý lý mà chúng ta đã đề cập đến đã vi phạm những quy định của việc giám s át tại ngoại giao được liệt kê ở phần đầu của bài phát minh của những quy định về việc áp dụng các hình phạt về hành pháp theo phong tục của nước Trung Quốc. Theo như những gì được ghi rõ ở nguyên tắc thứ nhất của nguyên tắc Điều luật của Cộng hòa Trung Quốc về việc trừng phạt hành pháp, phong tục Yantai quyết định trừng phạt một người phụ trách đường 5000000 yuan cho người này. Theo dữ liệu của

Th {7 So Xo Mien Trung Truc Tiep

1}0}, the tí Kê Kê Kê Kê Kê Kê Kê Kê Kể sinh là một lĩnh vực kinh doanh logistics thuộc Yantai humn Group Co., Lt. (Tên là \