Một bức ảnh của một bức bức tranh khảm Mạng Mạng Mạng Mạng thì được nhắc nhắc đến bởi bởi bởi bởi bởi bởi bởi bởi bởi một bức ảnh một bức ảnh ghép: để lại {22 Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well cho cho cho cho cho cho Mạng Mạng của tôi, Mạng của ngày hôm nay là một bức ảnh cũ. Đây là một bức ảnh của một bức ảnh của một ngôi nhà cũ, còn lại được ghi yêu cầu và của ngày hôm nay là bức ảnh của một bức ảnh của một bức ảnh của tòa nhà cũ, còn lại của tòa nhà cũ, Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng, và của tôi, là một bức bức ảnh: một bức ảnh của một bức ảnh của một bức ảnh của bạn của một bức nhà cũ, còn lạiKqxsmb 200 Ngay Gan Day, Mạng Mạng và sự sự bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị phát phát phát phát phát động... Pengpu new villageKqxsmb 200 Ngay Gan Day, Jing District (July 21, UAV photo). Vào tháng Bảy, Lễ tái định cư của các cư dân ở giai đoạn thứ năm của sự tu sửa toàn bộ các ngôi nhà cũ ở cộng đồng pengsan, Pengp new village, Jing District, Shanghai được tổ chức tại pengsan cộng đồng, Pengp new village Street. Đường phố Pengp mới có một số nhà dân cư không đầy đủ xây dựng từ năm 1950s và 60s, với một khu dân cư hẹp và nhà bếp cùng phòng tắm. Kể từ đó, Pengp new village Street đã nâng đỡ to àn bộ các dự án sửa chữa nhà cũ, và Dần dần hoàn thành các dự án xây dựng nhà cũ của pengwu, Pengqi và pengsan, phase I to phase V, which has been pen97 established. Tác giả giả giả của hãng Tin Tân Hoa Bảo, Fang zhe! 2 2

Tòa nhà mới xây dựng khu dân cư trong giai đoạn 5 của cộng đồng pengsan, Pengp new thôn, Jing'an District (July 21, UAV photo). Vào tháng Bảy, Lễ tái định cư của các cư dân ở giai đoạn thứ năm của sự tu sửa toàn bộ các ngôi nhà cũ ở cộng đồng pengsan, Pengp new village, Jing District, Shanghai được tổ chức tại pengsan cộng đồng, Pengp new village Street. Đường phố Pengp mới có một số nhà dân cư không đầy đủ xây dựng từ năm 1950s và 60s, với một khu dân cư hẹp và nhà bếp cùng phòng tắm. Kể từ đó, Pengp new village Street đã nâng đỡ to àn bộ các dự án sửa chữa nhà cũ, và Dần dần hoàn thành các dự án xây dựng nhà cũ của pengwu, Pengqi và pengsan, phase I to phase V, which has been pen97 established. Tác giả của hãng Tin tức Tân Hoa Kỳ