Thong Ke Lo Gan Mien Trung Thay đổi cổ phiếu Hong Kong Độ chính xác Hongteng một khi tăng lên cao hơn mười Name. Goldman Sachs nâng cao so với dự đoán thu nhập và thấy nó

The Goldman Sachs ra một báo cáo nói rằng nó đã duy trì đánh giá trung lập của cắt giảm độ chính xác Hongteng và tăng dự đoán lợi nhuận lưới cho 2022-24 bằng 32 Name/10=/25. Chủ yếu là nhờ lợi nhuận cao hơn và lãi suất lợi nhuận tổng hợp được điều hành bởi một s ản phẩm tốt hơn và giá trị kinh tế thấp hơn từ 2024. Những chứng khoán Hoài Cảnh (6001688) tăng liều lượng từ HK « 1.20 đường 25.) tới Hong Kong, duy trì tỉ lệ cân nặng. Dừng lại! Dừng lại! Thong Ke Lo Gan Mien Trung