Sô Xô Miền Bắc Khu vực Qixia, Nam KInh vào tháng Bảy, 20% 2xdash; Vào ngày tháng Bảy, báo cáo tiến hành kiểm tra axit nucleic cho số dân số ở các vùng khác nhau.

Vẫn còn nghiêm trọng trong tình trạng dịch bệnh hiện tại xung quanh Nanjing. vì muốn tránh nguy cơ gây dịch và đảm bảo an to àn cho công dân, tỉnh Qixia District quyết định thực hiện thử nghiệm axit hạch cho các sinh vật chính ở các vùng khác nhau từ tháng Bảy 20 đến tháng Bảy 24 theo nhu cầu phát triển của công việc ngăn chặn và kiểm soát dịch tỉnh thành phố. Nói ra nó ra, bây giờ thích mà chúng ta nên kiểm tra về người đạnSô Xô Miền Bắc, nó được báo như thế này. Nó được bảo kiểm tra vệ lớn hại, nó ra, lối, chọn số này.