So Xo Mien Trung Truc Tiep Hệ thống kiểm to án của công ty nằm vùng đang được đề xuất

Đầu đề: trạng thái kiểm to án của công ty nằm vùng được đề xuất là công ty Landsea đã được thay đổi để thẩm vấn. Theo thông tin trên trang web của Sở Giao dịch Thượng Hải lúc đôi tháng Bảy, 2022So Xo Mien Trung Truc Tiep, địa chỉ kiểm tra của Trung Quốc Quốc Quỹ đạo Công ty Lãnh thổ Công ty (Florida) đã bị thay đổi để tìm kiếm. Nhà tài trợ là Dongoxing chứng khoán Co.So Xo Mien Trung Truc Tiep, Lt, phòng kế toán là Thiên Cơ Đốc Chứng nhận Công Trình Công Lý (đặc biệt the general Partners) và công ty luật là Bắc Kinh Jindu. Description Không Kiểm tra bản gốc: trạng thái kiểm to án của công ty nằm vùng đang được đề xuất Description