Xổ Số An Giang 1 Tháng 4 Cuộc hội nghị 2022 World 5g sẽ được tổ chức ở Harbin từ tháng mười tới 12

Vào tháng Bảy, cuộc hội nghị 2022 World 5g, CO được tổ chức bởi Chính phủ dân chúng tỉnh Heilonjiang, Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia, Bộ khoa học và công nghệXổ Số An Giang 1 Tháng 4, Bộ công nghệ và công nghệ thông tin, tổ chức một cuộc họp báo tại Harbin. Nó được báo rằng cuộc họp World 5g sẽ được tổ chức ở Hội Khách sạn tâm giao dịch dụng bên ngoại quốc gia và Triển lãm Trung tâm từ August 10 tới 12. Chủ đề của hội nghị này là xây dựng một hệ sinh thái 5g và phát triển một hệ thống khoa học và công nghệ và hợp tác chung, nó muốn thu thập những thành tựu và quan điểm mới nhất về tiến trình phát triển 5g trên thế giới, rút ra một bản thiết kế để xây dựng một hệ thống to àn cầu rộng, đa khoa học và công nghệ và hợp tác công nghiệp, xây dựng một nền tảng cho s ự hòa hợp gần nhất trong chuỗi phát minh 5g The Convention này được tổ chức trực tuyến trực tuyến với hỗ trợ của 5k, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác, để kết hợp các cuộc gặp thông minh và an to àn. Hội nghị gồm chủ yếu các cuộc họp, triển lãm, các cuộc thi và các mối liên hệ khác. Cuộc họp được gọi là Lễ khánh thành thứ nhất và diễn đàn chính, diễn đàn thứ mười và hội thảo. Cuộc triển lãm được gọi là sự kết hợp của triển lãm cửa hàng ngoại tuyến và Phòng triển lãm đám mây. Cuộc đua được gọi là cuộc đua áp dụng tổng hợp 5k, tạo ra đường ray 8 để thu thập các công trình hay các dự án ứng dụng. Đồng thời, các trường hợp ứng dụng hàng đầu mười 5k trong 2022 cũng sẽ được phóng thích. Ngoài ra, trong hội nghị sẽ có một số dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh tế số. (Truyền hình lại) (Truyền hình)