Thong Ke Lo Gan Mien Trung Kết quả đánh giá quốc gia của ba bệnh viện công cộng ở cấp độ III tại Weifang đã tăng đáng kể

Phóng viên Ma Yubất quốc (1) gần đây, đã thông báo kết quả giám sát và đánh giá quốc gia của kiểm tra tại bệnh viện quốc gia 2020 đã được công bố. Bệnh viện Weifang, Bệnh viện Weifang của truyền thống y học Trung Quốc và trung tâm y tế Weifang đều đạt được kết quả tốt. Trong s ố đó, bệnh viện của người Weifang xếp 117th nằm trong số các bệnh viện công cộng cao 2508 ở Trung QuốcThong Ke Lo Gan Mien Trung, bước vào chuỗi luân phiên so với chuỗi năm trướcThong Ke Lo Gan Mien Trung, một tăng vọt của 72; Một kiểu: Weifang viện y khoa Trung Quốc truyền thống gồm 666t trong số Bệnh viện y truyền thống Trung Hoa thượng hạng b a cấp Trung Quốc ở Trung Quốc, và đứng thứ nhất nằm trong các b ệnh viện y truyền thống thành phố và xứ sở cảnh sát Trung Quốc ở tỉnh Sơn Đông. Nó đã nhập một chuỗi phân khu B+dãy của năm trước, lên 42; The mo Bánh tâm thần của trung tâm y tế nằm trong số b ệnh viện cấp cứu tinh thần 112 ở Trung Quốc, nhập một chuỗi phân loại từ chuỗi B của năm trước. Một bài kiểm tra toàn diện về khả năng phục vụ y tế và mức độ quản lý hoạt động của các bệnh viện công cộng cao cấp quốc gia. Tất cả các chi tiết 56 từ bốn chiều về chất lượng y học, hiệu quả hoạt động, khả năng phát triển bền vững và sự hài lòng đã được đánh giá. Một trong số đó, các cấp đánh giá của các bệnh viện công cộng cấp ba được chia thành ABC ba cấp, và mỗi cấp được chia thành ba hạng. The assessment grades of

three-cấp công ty y truyền thống của trung tâm y học Trung Quốc được chia thành ABC. And each level is computed into two grades. This assessment has 23+a national and 93 A (3 in Shang) Những bệnh viện tâm thần được chia thành ba cấp ABC, và nằm trong 23 A, Cả nước (3 ở Sơn Đông). Description