[trình diễn trên đường]...ST Huang: Bộ Quốc gia mới của rượu được áp dụng vào tháng Sáu không ảnh hưởng gì lớn đến việc kinh doanh của công ty

Mạng lưới bao ảnh có thể đôi mươi* ST Huang (00099999999999999999999999;i trông chờ buổi trình diễn toàn cảnh trên đường tháng đôi 20. Xi Gang, thư ký của hội đồng quản trị công ty, đã nói như trả lời các câu hỏi của các nhà đầu tư rằng chất chống rượu quốc gia mới được áp dụng vào tháng Sáu. công ty này s ẽ làm việc rất tốt trong việc nhận dạng sản phẩm theo những yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia mới. Liên Đoàn Thanh Minh, Liên Đoàn Thanh Tịnh, tầng hầm rượu nguyên thủy và bộ bộ chuỗi kinh điển Hoàng Cương là rượu nguyên chất men nguyên chất với nguyên gốc. (Panorama)

{}để tìm hiểu thêm về trình diễn trên đường, hãy nhắp vào: https://rs.p5w.net/html/133140.shtml  ; Description