Trung Quốc xây dựng năng lượng sẽ nâng lên 15 tỉ yuan tăng cố định, và cả cấu trúc thông thường và dự án năng lượng mới sẽ được thực hiện cùng lúc.

The company plane to rise 15-tỷ yuan to investment in the evening of May 20, China Power Construction (60012699) đã tiết lộ kế hoạch tăng cường cố định. Trong số đó, ba loại lớn của dự án là những dự án hợp đồng thành công cao chất lượng, các dự án đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực phát triển chiến lược, khảo sát năng lượng gió ngoài khơi và các dự án công nghệ xây dựng, và số tiền đầu tư được đầu tư được đầu tư là năm tỷ yuan, 4 tỷ yuan và 1 tỷ yuan, và tỷ đô-yuan còn lại được dùng để bổ sung vốn lao. 2Yeah; Description The phóng viên đã chú ý rằng các loại dự án khác nhau cũng bao gồm một số dự án khác nhau, như dự án xây dựng tổng hợp của Lót 1 (Qianbao Vũ) của Shenzhen HuiZhou intertown Qianhai free trade zone to section of Shenzhen Metropolitan area intertown rails in Guangdong, Hong Kong và Macao yang an District, 350MW jin ngoài khơi dự án năng lượng gió của No. 1, Yunenit, tổ chức chứng kiến về Việt Nam. Description W.C. nói rằng công ty đang kinh doanh xây dựng là một ngành kinh doanh có giá trị lớn, đầu tư vốn có để phát triển và vận hành các dự án xây dựng lớn, và chu kỳ xây dựng và thời gian trả giá đầu tư dài, công ty phải có đủ tiền để đảm bảo hoạt động bình thường của dự án và đáp ứng nhu cầu của s ự phát triển liên tục kinh doanh của công ty. Description Trong khi đó, để thích nghi với những thay đổi mới trong môi trường thị trường hợp đồng với dự án ở nhà và ngoài nước, công ty tích cực thúc đẩy sự phát triển mới của mô hình kinh doanh, và dần nâng cao quy mô của các dự án kỹ thuật hợp đồng trong dạng f-EPC, PPP, BOT và các cách thức khác. Trong những mô hình kinh doanh này, công ty là người xây dựng và đầu tư của dự án, đòi hỏi sức mạnh tài chính. Công ty tin rằng s ố vốn thu được nhờ sự tăng cường cố định này sẽ giúp công ty đáp ứng nhu cầu vốn từ việc tăng trưởng liên tục kinh doanh, tăng cường và tăng cường kinh doanh chính của công ty và nâng cao khả năng phát triển bền vững. Description Trong những năm gần đây, chính sách quốc gia đã ủng hộ mạnh mẽ việc phát triển năng lượng sạch và tái tạo. phát triển quy mô lớn và phát triển chất lượng cao của năng lượng gió và sản xuất năng lượng mặt trời, gắn liền với phát triển trung tâm và phân phát, và đẩy nhanh việc xây dựng các căn cứ năng lượng gió và điện quang. Trước 2030, khả năng năng gió và năng lượng mặt trời đã được cài đặt hoàn toàn sẽ đạt tới hơn 1.2 tỉ kw. Để đạt được mục đích đạt được đỉnh cao carbon và sự trung hòa carbon ở Trung Quốc, không thể tránh khỏi việc tăng tốc phát triển năng lượng sạch và tái tạo. Description W.C. nói rằng công ty đã tích cực tiến bộ phát triển mới của mô hình kinh doanh, củng cố thiết kế cấp cao, ban hành kế hoạch năm thứ mười bốn, tập trung vào hồ, năng lượng, thành phố và cát, và đóng góp đầy đủ cho kỹ năng cơ bản và các lợi ích xây dựng và xây dựng và hoạt động theo chuỗi công nghiệp. Description Sử dụng năng lượng và điện, nguồn nước và môi trường, công trình xây dựng thành phố và cấu trúc thành phố như kinh doanh chính, năng lượng và bơm khí như là kinh doanh cốt lõi, thực hiện khái niệm phát triển xanh lá cây, tận dụng cơ hội lịch sử của việc thực hiện mục tiêu carbon 3060, thiết lập một nhóm lãnh đạo năng lượng và nhà kho mới, ban hành hướng dẫn ứng dụng, quản lý và các chính sách thúc đẩy, và phát huy đầy đủ lợi ích, Chúng ta sẽ đẩy nhanh kế hoạch, thiết kế, xây dựng, đầu tư và hoạt động của năng lượng mới và kho lưu lượng bơm, và tích cực xây dựng một mô hình mới cho việc phát triển năng lượng và kho lưu lượng mới. Description Tập đoàn đã tham gia vào xây dựng hai dự án mới và một lớn, 150 dự án bảo tồn nguồn nước lớn quốc gia, bảo vệ hệ sinh thái và phục hồi lại hệ thống nước, mạng lưới nước quốc gia và dự án xương sống tích trữ. Dựa trên dữ liệu, ở 2021, PowerChina đã thắng cuộc đấu và thực hiện một số dự án năng lượng mới lớn, với một số lượng hợp đồng mua sắm năng lượng gió mới của 86.52 tỉ yuan, một năm trên năm tăng vọt của 29.8=; Giá trị hợp đồng sản xuất năng lượng điện quang điện ảnh là 37.8 tỉ yuan, a year-on-year increase of 84.2 Name Hợp đồng sản xuất nhà máy điện bơm khí là 20.24 tỉ yuan, năm-qua-năm tăng giá 342.9 Name Description In 2022, PowerChina dự tính bắt đầu xây dựng với một khả năng đã được cài đặt hơn mười triệu kilwatt của năng lượng mới. Nó dự định chấp nhận bốn dự án nghiên cứu với một khả năng dự trữ đầy đủ đã được cài đặt của khoảng năm triệu kilwatt, và việc đầu tư vào năng lượng mới được dự kiến sẽ là 482.332 tỉ yuan. Description bức thư này cho thấy s ự tăng cường cố định này sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho việc chuyển đổi và nâng cấp của công ty từ nhà thầu thông thường của các dự án bảo tồn nước truyền thống và xây dựng nguồn nhiên liệu cho một nhà phát triển to àn diện tập trung vào các trường nước, năng lượng, thành phố và cát, đặc biệt là việc thầu dự án và đa dạng đầu tư và hoạt động trong các trường năng lượng và kho mới. Nó là một biện pháp quan trọng cho công ty để thực hiện kế hoạch năm thứ mười sáu. Description Ngày đầu tiên trong năm nay, tỉ lệ bảo hiểm s ản phẩm trong tiêu chuẩn hợp nhất của PowerChina là 77.67 Việc mở rộng quy mô kinh doanh của công ty thuộc về tình trạng vốn và nợ tổng hợp của công ty. Sau khi hoàn thành việc thu thập vốn, tài khoản của công ty s ẽ được bổ sung, để giảm tỷ lệ trách nhiệm về lợi nhuận của công ty, cải thiện cấu trúc vốn của công ty, cải thiện thêm tình hình tài chính, giảm rủi ro trả nợ, cải thiện khả năng chống rủi ro, thúc đẩy tốt đẹp và khỏe mạnh kinh doanh của công ty và tối đa lợi ích của cổ đông. Description bức thư này có nghĩa là nâng cao độ mạnh vốn của công ty, đáp ứng nhu cầu vốn có bởi s ự tăng trưởng liên tục kinh doanh của công ty, cải thiện cấu trúc vốn của công ty và cải thiện khả năng phát triển bền vững của công ty, rất quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển của công ty, nâng cao tỷ lệ cơ bản của công ty và tối đa các cổ đông. Description Bất kỳ chứng khoán nào tin rằng sự tăng trưởng của những mệnh lệnh mới do PowerChina đã tăng lên đáng kể vào tháng tư 2022, đặc biệt là nhu cầu trong lĩnh vực năng lượng và năng lượng cho thấy một xu hướng phát triển tập trung, và được đánh giá rằng lực của chính sách tăng trưởng ổn định đã được truyền tới mức kinh doanh, và sự phát triển thịnh vượng của các khoản đầu tư trong cấu trúc đang tăng lên chống lại xu hướng. Công ty có s ự tích tụ sâu sắc trong lĩnh vực năng lượng và kỹ thuật điện, nhờ công ty xây dựng một mạng lưới năng lượng do chính phủ xây dựng dưới nền tảng của sự tăng trưởng ổn định. Description