Ba cổ phiếu lớn của Mỹ đóng cửa lần đầu tiên kể từ lúc đó.

Theo thông tin trực tuyến về thời gian chứng khoán, ba cái thư mục lớn của Mỹ đóng gói vào thứ Sáu. Trong số đó, nghiên cứu NASDAQ đã giảm 0.3=vàrơi mất 3.82=trongtuần này, vì đã ghi lại được bảy lần rơi liên tiếp trên hàng tuần và tiếp tục lưu lại kỷ lục các lần rơi liên tiếp; In this week! the S lợi nhuận chính xác hơn hẳn so với số lần đầu tiên trong tuần này. Cuối tuần này, là lần đầu tiên kể từ lúc đó. Cisco rose 2.92. và sifus rose 2.65 Name, leading the Dow; Tesla ngã hơn sáu người, tiếp tục quét thấp hơn từ tháng Tám năm ngoái; Google thất bại 1.34-5. Hầu hết cổ phiếu Trung Quốc cuối cùng thấp hơn, nhờ nền giáo dục Lixiang dưới 43=, dingdong sẽ mua rau củ dưới cao hơn 13 Name, manroi hạ hơn mười Name, didi và Bette hạ hơn 6=. Description