Chỉ số tiền Russell điều chỉnh hàng quý vào tháng Sáu, và trí thông minh hàng đầu của pin lithim đã bị loại bỏ.

Theo như tin trên mạng về thời gian chứng khoán, công ty soạn thảo lưu động quốc tế FTP Russell đã thông báo báo báo báo các kết quả kiểm tra hàng quý của chuỗi diện tích to àn cầu FTP vào buổi sáng ngày động trường XXI. Thông báo này cho thấy bốn cổ phần mới của Hong Kong trong chuỗi phân tích cổ phiếu toàn cầu vận động FTP là những kho chứa tia vi phá, bao gồm công nghệ Anh Anh George, công nghệ bảo vệ môi trường Hồng Kông, Connett,... Đồng thời, một phần A bị loại khỏi hạng cổ phiếu vốn lớn, đó là nguồn tin tình báo hàng đầu; Một phần B nằm ngoài cổ phiếu chùm vốn, chính là \