Bé Hôm Nay Sự khác nhau giữa dữ liệu cơ cấu và dữ liệu không xây dựng

Dữ liệu cấu trúc và không xây dựng là hai phân loại lớn của dữ liệu. Bởi vì chúng ta sống trong thời đại thông tin, dữ liệu là một điều không thể thiếu sót trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Description chúng ta sẽ thảo luận về những dữ liệu cấu trúc và không xây dựng và những khác biệt giữa chúng. Description Dừng lại Tài liệu cơ cấu là gì? Dữ liệu cấu trúc (0) là dữ liệu được cấu trúc theo mẫu xác định trước hoặc được tổ chức theo cách xác định trước. Theo Google% 2Chỗ có; Dữ liệu được cấu trúc là một định dạng tiêu chuẩn được dùng để cung cấp thông tin về trang và phân loại nội dung trang. 2cm Cấu trúc ngôn ngữ truy vấn (SQL) được dùng để quản lý dữ liệu cơ cấu trúc trong dữ liệu liên quan. Originally called dãy số, this language was developed by Donald D. Chamberlin and Raymond F. Boyce of IBM in the early 1970s. Description Những người dùng có thể dễ dàng truy cập và giải thích dữ liệu cấu trúc miễn là họ có hiểu biết cơ bản về chủ đề này. Ví dụ, kiến trúc đặc biệt của dữ liệu cấu trúc sẽ đơn giản hóa các thuật toán học máy (ML). Ví dụ, trong khả năng của máy tìm kiếm (SEO), dữ liệu cơ cấu trúc là một thẻ giúp các động cơ tìm kiếm hiểu cách giải thích và hiển thị nội dung. Description Dữ liệu cấu trúc (0) thường được lưu trong hệ thống quản lý dữ liệu liên quan (RDBMS). Liên quan đến dữ liệu liên quan với dữ liệu cơ cấu trúc bao gồm các hoạt động ATM, các hệ thống phòng máy bay và các giao dịch. Cách bảo vệ dữ liệu cơ cấu trúc rất dễ dàng thu thập và hiểu được. Cơ sở dữ liệu cung cấp các công cụ kiểm soát truy cập và công nghệ để tăng cường an ninh của dữ liệu cơ cấu. Description Dữ liệu không xây dựng là gì? Dữ liệu xây dựng không sửa được là dữ liệu không được cấu trúc dựa theo mô hình dữ liệu xác định trước hay được tổ chức theo cách xác định trước. Loại dữ liệu này có thể được tạo ra bởi con người hoặc máy tạo ra, và có một cấu trúc nội bộ. Dữ liệu không sửa có thể gồm tài liệuBé Hôm Nay, sách, siêu dữ liệu, dữ liệu sức khỏe, ảnh, âm thanh, video, tập tin, e-mail, trang web, v.v. Description Dễ quá! có nhiều cách lưu dữ liệu không xây dựng, như hồ sơ dữ liệu, dữ liệu Nolp và kho dữ liệu. Description Trong cuối thế kỷ XXI, Sự xuất hiện của dữ liệu lớn đã làm cho người ta quan tâm đến việc áp dụng dữ liệu không xây dựng trong lĩnh vực phân tích nguyên nhân gốc và phân tích dự đoán. Một báo cáo báo cáo của hãng tính toán ở thượng lộ cho thấy rằng, hơn 9097 trong tổ chức có thể là không xây dựng. Thực tế, IDC và Seagate dự đoán rằng trước 2025, khoảng thời gian dữ liệu to àn cầu sẽ tăng lên lên 175.8 khinh miệt, trong khi lãi suất tăng trưởng ở 205 sẽ khoảng 26=. Phần lớn các dữ liệu này là dữ liệu không xây dựng. Description Theo báo cáo tại Tập đoàn AO, có nhiều cách lưu trữ dữ liệu không xây dựng, như hồ sơ dữ liệu, dữ liệu NolL (không liên quan) và kho dữ liệu. Với sự phát triển của lĩnh vực này, rất nhiều công cụ và platform đã được phát triển, đặc biệt là đến việc sử dụng, quản lý, lưu trữ và bảo vệ những dữ liệu không xây dựng, như động lực của Amazon, đại học và võ lâm. Description Sự so sánh giữa dữ liệu cấu trúc và dữ liệu không xây dựng cả dữ liệu cấu trúc lẫn dữ liệu không xây dựng có thể được tạo ra bởi người hoặc máy, nhưng có một số khác biệt rõ ràng giữa họ. Đặc biệt, hành vi ngược lại và mờ ảo của những dữ liệu không xây dựng khiến nó khó hiểu khi sử dụng các chương trình truyền thống. Description Dừng lại! với sự phát triển và phát minh của công nghệ hiện đại, nó đang trở nên dễ dàng hơn và dễ dàng hơn để phân tích và nhận biết mới từ những dữ liệu không xây dựng. Biến đổi dữ liệu không xây dựng thành dữ liệu cơ cấu có thể làm cho việc sử dụng, quản lý, lưu trữ và bảo vệ dễ dàng hơn. Description Không, không. Description