Dò Số Vũng Tàu Trường nông nghiệp ở Tây Nam Đại học thôn Phục hồi Trung Quốc.

The news (phóng viên lizhifen) on June 28, Hướng Tây Nam Đại học Cải tạo lại nguồn nông nghiệp được liệt kê ở Trung Tâm, Shizhu Tujia Autonomous County. Trường sẽ dựa vào nền giáo dục trực tuyến của trường đám mây được xây dựng bởi trường học tiếp theo của trường đại học Tây Nam, cũng như cơ sở dữ liệu nguồn tài nguyên của nhiều hơn 1000 lớp giáo dục trực tuyến và cơ sở dữ liệu giáo viên giáo dục giáo dục, và sẽ tiếp tục thực hiện một khóa huấn luyện đặc biệt về việc gửi giáo viên tới làng mạc và tái tạo vùng nông thôn cho giáo viên gốc nông nghiệp, giáo viên nông nghiệp, tài năng công nghiệp và nông dân ở Chung quanh thành phố. Những năm gần đây, Thành phố Chung yi đã tìm ra một lối phát triển bền vững nhờ vào núi non mà không gây tổn thương núi non và nhờ vào rừng để bảo vệ khu rừng. Các công nghiệp đặc biệt như ong Trung QuốcDò Số Vũng Tàu, more, Ulva Brassica, việt quất, v.v. đã tiếp tục phát triển, các xưởng xây dựng cải tạo vùng nông nghiệp, ngành văn hóa và du lịch đang tăng tốc, và hiệu quả phát triển của việc hoà nhập nông nghiệp, văn hóa và du lịch. Nó là một phần tiếp theo, chúng ta cần phải nâng cao khác năng lượng du khác của chúng ta, tốt động dụng dụng dụng dụng du khác và thú vị trí chất nhất, tănǵt quyền quan trị và hội xã̉, tập trung vàm trung vào vụ nào vùng ong Trung Quốc Theo lời Đại diện bộ trưởng của Đảng, Longfengxiang, và người đứng đầu công ty khai Trung Tâm. Tập trung vào năm mô-đun phát triển công nghiệp, sự phục hồi tài năng, sự sống lại của người máy, sự sống sinh tồn sinh thái và cuộc sống văn hóa của vùng nông thôn, xây dựng các xi-lip, nhập góp nguồn lực, phát triển các tài nguyên, phát triển tài năng khoa học, và phát triển triển các thành tựu công nghiệp của Thành phố Trung Tâm. Ba Lin, Thư ký của ủy ban Đảng của trường học tiếp tục học ở trường đại học phía Tây Nam, nói vậy. Theo Đại Lâm, theo nhu cầu phát triển đầy đủ cho cuộc tái thiết vùng nông thôn, trường đại học đã xây dựng một chương trình học trực tuyến cho trường đám mây cải tạo vùng thôn, thiết lập các mô- đun để học tập, trình bày và giao tiếp, như là chính sách tái tạo lại nông nghiệp của nhãn gia tăng sức mạnh nông nghiệp, một kế hoạch tái tạo lại nông nghiệp, một lộ trình làm tăng sức mạnh nông nghiệp, và cung cấp nguồn giáo dưỡng tự do công dân một thời gian dài, để có thể phát lại kiến thức đại học cho cuộc sống thôn. Description