Chốt Số Xsmb Miễn Phí Buổi họp thứ hai của hiệp hội Công ty Trung Quốc (University of listed company) đã được tổ chức ở 2022.

The Second Academse Association of Chinese Association of listed company 2022 tuần hoàn tất cùng với công ty trực tiếp diễn ra trong hình thức phát sóng trực tiếp. Ông lixei, thành viên ủy ban dạy học của Hội đồng và kinh tế trưởng của Chung tai chứng khoán, và ông yaoyudong, thành viên Ủy ban dạy dỗ khoa học của hội và phó quản lý tướng và trưởng kinh tế của Quỹ Dao ĐầuChốt Số Xsmb Miễn Phí, đã làm những báo cáo đặc biệt về việc xây dựng cột thứ ba trong hệ thống đánh giá về chất lượng cho các công ty được liệt kê ở Trung QuốcChốt Số Xsmb Miễn Phí, thị, thị trường vốn và phát triển các công ty được liệt kê. Những công ty được liệt kê là một lực lực quan trọng để phát triển nền kinh tế Trung Quốc chất lượng cao. Một bài báo của ông Li Xuangley được đưa ra để cung cấp cho công ty được liệt kê. một bài báo về cách xây dựng một hệ thống đánh giá về chất lượng cho chất lượng của công ty được liệt kê, đề cập đến chương trình phát triển công việc liên quan. The Pension is a common concerned of the whole society, and the stable growth of pensions is relative to social status. Ông yaoyong đã tạo ra mối quan hệ giữa quỹ hưu trí và thị trường đầu tư từ ba khía cạnh: những vấn đề gây ra bởi sự lão hóa dân số, xây dựng cột thứ ba của quỹ hưu trí, và sự tăng chậm dần lâu dài của thị trường đầu tư. Buổi họp báo cáo này được chủ trì bởi Hoàng Vân Thành, Chủ tịch của Hội đồng Cố vấn Giáo dục, và được phát trực tiếp cho mọi thành viên Hội đồng và mọi giám đốc và giám sát viên. Hội sẽ tiếp tục tổ chức các chuyên gia từ mọi khía cạnh để thực hiện nghiên cứu phù hợp theo nhu cầu thực sự của các công ty được liệt kê, và chia sẻ kết quả với các công ty được liệt kê bằng các cuộc hội nghị và các phương pháp khác. Description