Ket.Qua.So.Xo.Mien.Bac Chuyên gia: Công nghệ và các ứng dụng liên quan đến Internet công nghiệp đã vào vùng nước sâu

Trong những năm gần đây, Trung Quốc phát triển Internet trong công nghệ và khoa học toàn cầu đã có những thành tựu đáng chú ý, đã phát triển một bước phát triển mớiKet.Qua.So.Xo.Mien.Bac, mở rộng không gian công nghiệp mới với các mô hình mới, thúc đẩy nhu cầu tài năng mới với những dạng kinh doanh mới, và tiến bộ vào những thay đổi về kinh tế. Vào tháng Sáu 23,Dự đoán Kqxs Hưng Yên xuxiaolan, Phó Bộ trưởng Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin, đã được nhắc đến trong cuộc họp phát triển ngành mạng mạng công nghiệp 2022. The kỷ niệm I.N.I. Tại buổi gặp gỡ này, đã bắt đầu xây dựng Internet công nghiệp sản xuất hai loại carbon Park, và thí nghiệm sản xuất an toàn trên Internet công nghiệp. Công viên khí carbon trong công nghiệp \