Ss Mien Nam đã hoàn thành thành thành khóa huấn luyện nhằm cải thiện khả năng lấy mẫu của axit nucleic của nhóm sinh viên đầu tiên.

The China shanĐây.com- Nhận thức được Shandong, June 15 (ký giả KIliting Intern zhelương hua) theo các yêu cầu của Trụ sở cảnh sát và kiểm soát Dịch bởi Yantai, from May-28-June, Laiyang trường y đã thực hiện một số lượng lớn 1073 Nuclear của tập đoàn đào tạo khả năng cải tiến học và đánh giá thực tập cho tất cả học sinh 2020 và một số học sinh ở bộ 209, và cuối cùng là 52 9 sinh đã vượt qua bảng đánh giá. The assessment of

3}1}{}0}Có hai dạng: kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực tế. Bài kiểm tra lí thuyết chọn ngẫu nhiên 30 single choice questions, 20 multiple choice questions and 10 judging questions from the question Bank. The students are separated by one meter. In the single table clothesSs Mien Nam, 80 point or more are computed. Ở nơi đánh giá thực tếSs Mien Nam, ứng viên đã tiến hành trình bày tỏ hoạt động tại nơi này từng người một. Xét nghiệm về mặt chất lượng về các khía cạnh vệ sinh tay, mặc và cởi quần áo bảo vệ, bộ sưu tập gạc họng và bộ sưu tập mũi, và ghi điểm từng mục theo quy trình hoạt động. Trước khi đánh giá này, trường đã mời các chuyên gia từ Bệnh viện trung tâm Yantai Laiyang và Viện Bệnh viện âm hộ truyền thống của Trung Quốc huấn luyện các giáo viên và kiểm tra và thành lập một thiên thần trong nhóm giảng viên da trắng để thực hiện huấn luyện tập chăm chỉ học sinh, để học sinh có thể tiếp tục kiến thức về ngăn chặn và kiểm so át dịch, mặc quần áo bảo vệ, lấy mẫu axit nucleic và các kỹ năng khác. Nó nói ra, nó nói ra nó lối này lối ra. Cho những người học đã được giải quyết kiểm tra, họ sẽ ban bản cho nhà nghiệp sự nhà dụm thành não của thành phố này, để chắc rằng một khi cần thiết, họ có thể đượp kết cách nhanh, theo lện thị hộn, co Kể từ năm nay, đặc biệt trong thời gian phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, trường đã chọn nhiều hơn ba mươi đội tình nguyện tình nguyện tham gia vào chiến tuyến phòng chống dịch và kiểm soát dịch bệnh ở âm hộ, và xây dựng một tuyến phòng thủ vững chắc cho việc phòng ngừa dịch bệnh thành phố bằng s ức mạnh chuyên nghiệp và hành động thực tế. Description