Giá hàng của sân bay Shanghai Phổ Đông đã được chuyển lên mức bình thường của 80

Không The phóng viên đã học được từ sân bay Thượng Hải rằng gần đây, với sự cải thiện tình hình phòng ngừa và kiểm soát dịch ở Thượng Hải và tiếp tục công việc và sản xuất của ba nhóm các công ty chủ chốt, số lượng các chuyến bay hàng và số lượng hàng hóa của sân bay Phổ Đông Thượng Hải vẫn tiếp tục tăng lên. Vào tháng đôi, sân bay Phổ Đông đã đảm bảo một số lượng lớn các chuyến bay vận tải 175, Description Description từ tháng Năm đến tháng Năm, Sân bay Thượng Hải đã phát triển to àn diện việc ngăn chặn và kiểm so át dịch và đảm bảo an toàn cho hoạt động, thực hiện nghiêm ngặt các yêu cầu ngăn chặn các hoạt động, mở ra các điểm chặn của chuỗi hàng hóa hàng không vận tải hàng hóa hàng không, và hợp tác chặt chẽ với các công ty hàng không trên và xuôi dòng với sự hỗ trợ của Ủy ban vận chuyển cộng, văn phòng sân bay và các bộ khác, hải quan, kiểm tra biên giới và các đơn vị kiểm tra chung, để đảm bảo hoạt động bình thường của các chức năng lực của Trung tâm hàng hải quân quốc tế Thượng Hải, Đảm bảo sự ổn định và làm mịn của chuỗi công nghiệp và hệ thống cung cấp. Description Ngày nay, số lượng các công ty đóng cửa trong khu vực hàng hóa ở sân bay Phổ Đông đã tăng lên hơn mức 8400. Lực lượng hỗ trợ cho các đơn vị hỗ trợ hoạt động hàng hóa như dịch vụ mặt đất, bảo dưỡng, ga hàng hóa và người bảo trì hàng hóa đã được tăng thêm, với một tăng lưới cao hơn 800 nhân viên công việc so với đầu tháng Tư. Hiện tại, sở hữu các hạng hàng hóa, và số các điểm dẫn đường hạng hàng hóa đã được phục hồi trở lại hàng 3n, số 7 và 9 tăng lên so với phần giữa tháng Tư, để đảm bảo sự kết nối hoàn to àn giữa sân bay Phổ Đông và các siêu thị như Châu Âu, Mỹ và Thái Bình Dương. (Phóng viên CCTV, Guo Zhen) Description Chất lượng và sự giải thích chính xác đều có trong ứng dụng của đảo Sinai. Thẻi thiết thống: Li Tiemin