Cổ phiếu Muyuan: dự đoán rằng giá lợn trong vòng hai nửa năm còn cao hơn cả trong vòng đầu nửa năm, và tài khoản của công ty s ẽ tiếp tục tăng lên.

Không Cột nóng Lợi dụng Trung tâm dữ liệu Trung tâm thị dòng chảy tiền Mô phỏng giao dịch khách Những cổ phiếu muyuan đã trả lời trong các hoạt động quan hệ với nhà đầu tư được tiết lộ mới nhất ghi rằng hiện tại, nguồn cung cấp tiền mặt của công ty về cơ bản đang ở trạng thái cân bằng. Từ tháng Ba, với sự phục hồi giá lợn, dòng chảy kinh tế của công ty có một chút dư thừa. Công ty cho rằng giá con heo trong nửa năm thứ hai còn cao hơn giá trong nửa đầu năm, và tài khoản của công ty s ẽ tiếp tục tăng lên. Trong giai đoạn hiện tại, công ty vẫn kiểm soát chặt chẽ những dự án mới đang được xây dựng và tiếp tục củng cố liên lạc với các tổ chức tài chính hợp tác để tăng cường niềm tin lẫn nhau, đảm bảo một sự phát triển thuận lợi nhuận, đảm bảo an to àn vốn và hoạt động ổn định. Description \t Mở tài khoản tương lai ở sân ga Sinai là an toàn, nhanh và đảm bảo Description Dừng Chất lượng và sự giải thích chính xác đều có trong ứng dụng của đảo Sinai. Thẻi rảnh thống: Li Tiên Kim