Khu Fengtai, Bắc Kinh, 13 các con cái đã không hoàn thành trọng trách phòng ngừa và kiểm soát theo yêu cầu và được thông báo.

Theo công trình công khai của công chúng ta về giám sát thị trường phái Fenway, cuộc tuần tra gần đây của Tập đoàn ngăn chặn các khu vực Trung tâm Phát hiện ra một số đối tượng trên thị trường có những vấn đề liên quan tới một cách lỏng lẻo để áp dụng các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, chủ yếu là nhờ hồ sơ đo nhiệt độ không chuẩn của nhân viên và hồ sơ khử trùng chưa hoàn chỉnh. Bản danh sách được thông báo như sau: Description Description Chất lượng và sự giải thích chính xác đều có trong ứng dụng của đảo Sinai. Thẻi rảnh thống: Li Tiên Kim