Thong Ke Lo Gan Mien Trung Tứ Xuyên Xuyên Đức Ngân hàng Trung Quốc và Phòng thương mại Đức đã tổ chức một buổi họp quảng cáo về chính sách thuận lợi cho ngoạ

Vào tháng Bảy, với sự ủng hộ và hướng dẫn mạnh mẽ của bộ khoa học và công nghệ tỉnh Tứ Xuyên (Cục tỉnh của các chuyên gia nước ngoài) và bộ phận Sichuan của Bộ Nội Vụ ngoại giao, để thực hiện gói các chính sách và các biện pháp của Hội Đồng Quốc gia để ổn định nền kinh tếThong Ke Lo Gan Mien Trung, tích cực đáp ứng chiến lược quốc gia mở rộng cấp cao, tích cực xây dựng một cầu nối cho hiệp hội kinh tế và thương mại Sino nước ngoài, và nâng cấp cấp cấp dịch vụ tài chính phủ ngoại giao và hỗ trợ ngoại giao, Tổ chức chuyên nghiệp BOC Tứ Xuyên (ở đây gọi là \