Xo So Hang Dau Viet Nam Người bảo vệ có khối mỡ! Tiểu Đào - Washington sẽ đến Spurs% 26 Pelican để thử luyện.

Phát sóng trực tiếp của... Suốt tháng Sáu 12 hôm nay, tay lính mới và Đại học luật sư Kentucky Tae-Washington đã thực hiện một khóa huấn luyện thử nghiệm ở Wizards. Nó được bảo tới Washington, nó sẽ tới Spurs và Pelicans để luyện tập thử. DavidXo So Hang Dau Viet Nam, Washington đã đôi tuổi, Anh ta là 1.89m cao và cân nặng 8kg. Trong mùa 2021-22, Washington xuất hiện 31, tính trung bình 29.2 phút trước tòa, ghi điểm 12.5, 3.5 phục hồi, 3.9 hỗ trợ và 1.3 ăn cắp, với tỉ lệ bắn súng gồm 45.1=. Description