Cau Pascale Thành thật Madrid: Lễ tiễn biệt của Marcello sẽ được tổ chức ở Thập Tam.

Trong tháng Sáu 12, thời gian Bắc Kinh, theo thông báo chính thức của Real Madrid, MarcelloCau Pascale, anh hùng đáng kính, sẽ rời khỏi đội. The Real Madrid Club sẽ tổ chức một buổi lễ chia tay cho thuyền trưởng Marcello tại Thành phố Thể thao Real Madrid vào tháng Sáu. Vào lúc đó, Tổng thống thực tế Madrid Florentino cũng sẽ tham dự. Một tên đc thuyên chuyển đến từ Fluminense in.... Sau khi tham gia câu lạc bộ, hắn đã chơi 455 với đội đua, đã đóng góp 38 ra s ân và 103 hỗ trợ, và giúp thật Madrid thắng sáu nhà vô địch Tây Ban Nha, hai nhà vô địch cúp vua, năm nhà vô địch Super Cup phía Tây, năm nhà vô địch Châu Âu, ba nhà vô địch cúp Super Cup và bốn nhà vô địch World Club. Description