Dò Số Vũng Tàu Rất hài lòng với giá sách mới tại nhà. Lễ hội Thuyền Rồng đã trở thành ngày lao động.

Trong kỳ nghỉ Thuyền Rồng, t ôi không làm gì khác cả ngày. Tôi đã đóng gói sách của tôi! Nó nói ra nó lối ra. lối này, lối, lối, lối, lối, lốiDò Số Vũng Tàu, lối, lối, lối, lối, lối, lối, lối, lối, lối, lối, lối, lối, lối, lối, lỗ ra, lối, lối, lối sụng. Cha của Tiểu Bảo đang bận lắp ráp nó, đẩy nó vào góc tường. Tầng thứ nhất là một s ố sách dành cho trẻ em; Thứ hai là sách giáo khoa trung học và đại học, kế hoạch nghiên cứu, kế hoạch dạy học và ghi chú; Tầng ba và bốn là những cuốn sách của tôi mở rộng chân trời và làm giàu trí tưởng tượng của tôi. Tầng thứ năm là s ách nghệ thuật của Bao PA. Nó chỉ là một phần nhỏ của những cuốn sách ở nhà này. Có quá nhiều cuốn sách không có chỗ để đặt. Chờ và chập chúng từ từ từ. Nói ngắn gọn, chúng tôi đã làm công việc cho Dragon Boat. Đã mệt mỏi, nhưng t ìm s ách sẽ tiện hơn, đừng nhắc đến việc anh hạnh phúc thế nào! Description