Xo So Ngay 3/6/2021 Ghi chú hàng ngày: vào tháng Sáu 4, 2022, câu \

Cập Nhật:2022-06-09 12:04    Lượt Xem:101

Xo So Ngay 3/6/2021 Ghi chú hàng ngày: vào tháng Sáu 4, 2022, câu \

The golden mn of Guang Daily Note: on June 4, 2022, the golden mn of Guangming Daily came {2=${Daily Note\\ 124; on June 4, 2022, the golden mn of Guangming Daily came

What is the best look of young? Có hàng ngàn câu trả lờiXo So Ngay 3/6/2021, nhưng một trong số chúng phải là cắm rễ ở nơi đất mẹ cần nó nhất và phấn đấu vì giấc mơ chung của nhân dân! Nó rất khó khăn và nguy hiểm thì nó ở đấy, nó sẽ nhanh hơn. Nó đang mồ hôi như mưa. Khi chúng ta tập trung vào cấp độ dân chủ, chúng ta sẽ nhận ra rằng một số lượng lớn thanh niên trong thời đại mới với lý tưởng, tín ngưỡng và mục đích tới đây với niềm đam mê của tuổi trẻ để tích lũy sức mạnh, khám phá hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng phục vụ đất mẹ. Trước khi hoa giấc mơ nở, nó phải được làm nóng bởi lạnh giá. Một trăm tay Ge chiến đấu để phóng, và mái chèo rượt theo sóng. Đó là ánh sáng của tuổi trẻ khơi dậy niềm tin chung của những người trẻ ở cả hai bên của eo biển Đài Loan và cùng nhau làm việc cho sự tái tạo vĩ đại của quốc gia Trung Quốc. như một câu ngạn ngữ cổ nói: những ai có cùng một khát vọng sẽ thắng. Hiện tại, chất lượng môi trường sinh thái Trung Quốc vẫn tiếp tục cải thiện, nhưng việc xây dựng nền văn minh sinh thái vẫn đang trong thời kỳ quan trọng áp lực áp đảo lại và tiếp tục với một lượng nặng nề. Bảo vệ nền văn minh sinh thái và xây dựng một Trung Quốc xinh đẹp đòi hỏi sự tham gia của mọi công dân với cảm giác văn minh hiện đại. Nếu mọi người có thể bảo vệ môi trường sinh thái như bảo vệ đôi mắt và đối xử với môi trường sinh thái như đối xử với cuộc s ống, thì môi trường sinh thái bình yên, hòa thuận và đẹp đẽ sẽ sống mãi trên thế giới, đó là bản chất của sự tham gia tích cực của công chúng trong việc bảo vệ môi trường. Cộng đồng công khai trong việc bảo vệ môi trường có thể đem lại hạnh phúc với sự phát triển của mọi thứ. Hoạt động công khai bảo vệ môi trường là nhiệm vụ và trách nhiệm bảo vệ vùng nước xanh và núi non. Dễ dàng hơn nhiều khi công chúng tham gia bảo vệ môi trường là một hành động chung để xây dựng một Trung Quốc xinh đẹp. Ngày hôm nay, chúng tôi tổ chức Lễ hội Thuyền Rồng. Giống như cha mẹ và ông bà của họ, nhiều người vẫn rửa cơm, đóng gói sủi cảo, cho nhau ăn, và chọn loại thức ăn sâu để treo ở cửa trước khi mặt trời mọc. It is not only because of the soft Gluinous and fragrant zongzi, or the delicate fragrance of wormwood sachet, but also because we have a deep emotion name for the Dragon Boat Festival, which has been received for nghìn of years but is still fresh. Như ông Wen Yip từng nói: chỉ có Long Boat Festival là một lễ hội cổ xưa, cũng cổ xưa như người Trung Quốc, cho thấy nó không thể tách biệt với sự sống của người Trung Quốc. Description