Tham Khảo Xổ Số Đà Nẵng Báo cáo về việc điều chỉnh khoản vay của quỹ cung cấp nhà đất

*0}cầm kiếm: để thực hiện nhu cầu công việc của ủy ban đảng thành phố và chính phủ thành phố về luật bất động sản, đóng vai trò đầy đủ cho việc bảo đảm của hệ thống quỹ cung cấp nhà đất, và thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của thị trường động sảnTham Khảo Xổ Số Đà Nẵng, khoản vay cá nhân được điều hành như sau: Khi mua bộ đầu tiên được xây dựng một nhà ở chế độ quản lý bất động sản ở Jinan và xin mượn quỹ trợ cấp nhà đất, số tiền vay tối đa của gia đình nhân viên với một người trả quỹ cung cấp nhà đất tăng từ 300000007 yuan, và khoản vay nặng của gia đình nhân viên với hai hay nhiều người trả quỹ cung cấp nhà đất tăng từ 600000007 yun tới 700000000000000000000000007 yuan. The import of the previous policy are subject to the online ký time of the house. Những người được ký trên mạng trước May 23, 2022 sẽ thực hiện theo chính sách gốc, và những người đã được ký online sau tháng 3, 2022 sẽ được thực hiện theo chính sách mới. Dừng lại