Soi Cầu Miền Bắc Ngày 10 Tháng 12 Nhà kinh tế Đông xưởng: rất dễ mua nhà cho người trẻ, giảm giá xuống đến 15. và thế chấp được mở rộng đến 80

Giáo sư Dong Phàn_làgiáo sư của một trường đại học nổi tiếng Trung Quốc và một doanh nhân nổi tiếng. Giảm giá cũng dễ dàng nhưng nếu thế chấp được mở rộng đến 80, thì chúng ta sẽ làm gì nếu không sống đến 80? Đây là buổi đấu giá hay hậu duệ sẽ tiếp tục trả nợ? Nó rất khó hiểu, t ôi không nghĩ là cần thiết phải chỉ trực tiền trả tiền trực này. Tôi sẽ vay cho con và cháu tôi. Tôi không thể kết thúc nó trong cuộc đời của tôi. Chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc đời, thế hệ tiếp theo sẽ tiếp tục! Tôi cũng là giáo sư được không? Nói ra nó nói ra. Nó rất khó hiểu. Nói với những người khác trong một đời. Phần lớn khoản vay dùng để tiêu thụSoi Cầu Miền Bắc Ngày 10 Tháng 12, còn nhiều lãi nữa phải trảSoi Cầu Miền Bắc Ngày 10 Tháng 12, và thu nhập ít quỹ đạo trong suốt cuộc đời. Nói ra, nó rất khó hiểu, t ôi sẽ trả lời cho một người. cuộc bản trả cuộc nội này tới mấy thế giới. Các chuyên gia, làm ơn bán căn nhà đó đi nó giúp chúng tôi giải quyết vấn đề rất tốt Nói ra nó nói ra, nó nói: vì bạn đã thiết nhất trả thú đến mức không, những tổ giá nội giá và lương thành thường không có được sự chất chức duy nhất, và tất cả bọn thanh nghiện đạn đạn đã thành trong những thàng thành này Description