Dừng Quay Xổ Số Miền Bắc Từ 8 8 Khi Huang Kunming tham dự buổi khai trương đầu tiên của Trung Quốc tại triển lãm quốc tế quốc tế của ngành dữ liệu quốc tế

Nó rất ngon, rất ngon, rất ngon. 2Yeah; Chương trình quốc tế quốc tế của hãng dữ liệu quốc tế Trung Quốc được tổ chức tại Guiyang, GuiChâu on the 2th. Huangkunming, member of the Political Bureau of the CPC Central uỷ ban và director of the Publisticy Department of the CPC Central uỷ banDừng Quay Xổ Số Miền Bắc Từ 8 8, đã tham dự lễ khánh thành bằng video và phát biểu một bài phát biểu. Huang Kunming nhấn mạnh rằng trong thời đại mới và cuộc hành trình mới, nền kinh tế số có triển vọng rộng lớn và triển vọng tiềm ẩn. Chúng ta nên kích hoạt giá trị của các yếu tố dữ liệu, tăng nguồn cung cấp dữ liệu chất lượng cao, khai thác sâu sắc toàn bộ chuỗi chuyển đổi kỹ thuật số của các công ty và các công ty chủ chốt, và thúc đẩy sự phát triển hoà hợp trong nền kinh tế số và kinh tế thực. Cần phải xác định hướng dẫn về việc lợi dụng nhân dân, nâng cao cấp số hóa của dịch vụ công cộng, cải thiện hệ thống quản lý kinh tế kỹ thuật số, và hoàn to àn cải thiện khả năng lãnh đạo môi trường sinh thái kỹ thuật số, để mọi người có thể hưởng tốt số hơn. Chúng ta nên tuân thủ lợi ích lẫn nhau và thắng lợi, mở rộng sự hợp tác quốc tế, xây dựng một cộng đồng tương lai chia sẻ trong thế giới ảo, và thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật kỹ thuật để có lợi hơn cho nhân dân thế giới qua việc tư vấn, xây dựng và chia sẻ. Mảnh ghép này ghi rõ mục đích: 2Yeah; Chia sẻ giá trị kỹ thuật số là chủ đề hàng năm, được tổ chức trực tuyến, nhiều hơn trăm công ty nổi tiếng từ Trung Quốc, Đức, Nhật Bản và các quốc gia khác tham gia triển lãm. Description