Du Doan Xo So Mn Hom Nay Các cổ đông đến 2022, tỉnh Shang, Trung Quốc chứng khoán và mối liên kết doanh nghiệp xâm nhập nhập nhập trung tâm thương mại cổ phần Lin

để thực hiện hoàn to àn việc đưa ra quyết định và triển khai của Uỷ ban Trung tâm Đảng, Hội đồng Ngoại giao và chính phủ tỉnh Shanxi ủng hộ sự phát triển lành mạnh của nhỏ và nhỏ bé, thực hiện công việc ủy ban Đảng tỉnh lẻ và chính phủ tỉnh về cuộc họp quảng cáo của công ty quê với kế hoạch tăng gấp đôi, và đẩy nhanh việc thăng tiến các công ty nông nghiệp hoạt động đóng cảng với thị trường vốn, Cục đô thị (Linfen Municipal) của cơ sở nông nghiệp đã tổ chức ngân hàng Linfen để đàm phán tài trợ tài chính và Thị trường vốn đầu tư vào tháng Năm 25. Dương Dư, phó giám đốc bộ phận phát triển nông nghiệp của bộ phận cải tạo nông nghiệp và vùng nông thôn, và kỳ lân cậnDu Doan Xo So Mn Hom Nay, phó giám đốc điều hành công nghiệp nông nghiệp phần nhỏDu Doan Xo So Mn Hom Nay, trung tâm phát triển nông nghiệp phần nông nghiệp tỉnh, trưởng bộ phận nông nghiệp của phố Linfen, bộ quản lý nông nghiệp và nông nghiệp của tất cả các hạt, các tổ chức tài chính và đại diện hội đồng quản lý đầu tư trong việc khai thác công nghiệp nông nghiệp. Trung tâm thương mại cổ phần Shanxi đã được mời tham dự cuộc họp. Ngày gặp mặt, phó giám đốc và quản lý giải thích những chính sách hỗ trợ cho các công ty nông nghiệp thuộc địa chúng tôi, và đã có những biện pháp thích đáng để nâng cao danh sách các công ty nông nghiệp bằng cải cách chia sẻ. Ông ấy nhấn mạnh rằng các công ty nông nghiệp nên thay đổi ý tưởng, nắm lấy cơ hội chính trị, thiết lập một hệ thống doanh nghiệp hiện đại qua các cổ phiếu cải hóa và quy định, bước đầu tiên tiến tới việc cập cảng với thị trường vốn, và phát triển mạnh hơn nhờ vào sức mạnh của thị trường. 2Yeah; Dừng lại Sử dụng các đồng chí chịu trách nhiệm của trung tâm thương mại cổ phần Shanxi, tập trung vào tình hình cơ bản để phục vụ những công ty nông nghiệp hàng đầu. họ giải thích bằng cách nào, họ có thể phát triển chất lượng cao nhờ cải cách cổ phiếu, bán cổ phiếu và kinh doanh, giải thích các chính sách và thủ tục hoạt động nhằm hỗ trợ cổ phiếu và danh sách các công ty nông nghiệp, và trao đổi một sự kiện đặc biệt cùng với các cổ động viên nắm quyền và quyền kiến thức về lợi Động viên Hướng dẫn mọi người thấu hiểu s âu sắc tinh thần cải cách của hệ thống đăng ký thị trường vốn ở Trung Quốc. Trong bước tiếp theo, trung tâm thương mại cổ phần Shanxi tiếp tục đóng vai trò của chương trình ứng dụng to àn diện của chính s ách và các biện pháp của chính phủ địa phương hỗ trợ cho những công ty nhỏ, trung bình và nhỏ bé, không cần chút công sức để thúc đẩy việc nuôi dưỡng các công ty nông nghiệp, liên tục nâng cao cấp dịch vụ, hợp tác với bộ phận nông nghiệp và vùng nông thôn để phát triển các công ty nông nghiệp, hướng dẫn các công ty nông nghiệp khác để học hỏi, hiểu và sử dụng tài chính, Chúng ta sẽ đóng góp hết sức vào vai trò của chính thị trường vốn có trong việc nuôi dưỡng nền nông nghiệp, giúp các công ty tăng gấp đôi danh sách và nhân viên thị trường, và đóng góp tích cực để thúc đẩy cuộc sống mới và phát triển chất lượng tốt của vùng nông thôn thuộc địa chúng ta. Description