Gta 5 Apkmody Sở giao thương Hồ Châu Trung Quốc chứng khoán buôn lậu qua vùng đông nam để thực hiện kiến thức đầu tư chứng khoán người dân

để phát triển thông tin về các khoản đầu tư chứng khoán và tương lai, để ngăn chặn gian lận tài chính, cho người dân địa phương biết rằng các cổ đông đã đến sự kiện 2022, và cho nhiều nhà đầu tư tham gia vào sự kiện này. Vào tháng Năm 24, Sở Giao dịch Công ty LaiZhou và cũng lần nữa là trung tâm buôn bán hàng hoá Trung Quốc thực hiện hành động cổ đông đến cộng đồng đầu tư và giáo dục. Rất nhiều đồng nghiệp của Sở Công ty Lai Châu Trung Quốc buôn lậu và có liên quan đến 50 cộng đồng người dân đã tham gia vào hoạt động này. Hoạt động này được chia thành hai phần: kiến thức về đầu tư cổ phiếu phát triển và hoạt động phúc lợi xã hội. Đồng nghiệp phát tán kiến thức đầu tư cổ phiếu cho người dân cộng đồngGta 5 Apkmody, đưa ra thông tin chi tiết về luật lệ thi đấu của các cổ đôngGta 5 Apkmody, khuyến khích và người dân điều hành cuộc sống tham gia vào cuộc đăng ký và trả lời câu hỏi. những người bạn cư trú đã được mời để hoàn thành việc đăng ký và trả lời các câu hỏi, và nhiệt độ tham gia của họ rất cao. Đồng nghiệp hợp tác để phục vụ người dân ở cộng đồng làm tình nguyện. họ giúp bạn cư trú hiểu sâu hơn về lĩnh vực an ninh và nâng cao nhận thức về rủi ro của họ. Nó nói ra, nó nói ra, nội loại, nội loại, một, một, một, một. Dựa theo sự hiện này, có thể lực lượng của khách của người tại hành trong khu vực này được biểa này, và bạn be Họ không chỉ nâng cao sự nhận thức về việc ngăn chặn rủi ro, mà còn nắm vững các kiến thức tài chính hơn, hiểu được quyền và quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư và có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ theo luật trong cuộc sống đầu tư tương lai. Trong hoạt động này, các đồng nghiệp cũng đã làm tình nguyện viên cho việc phát hiện axit nucleic của người dân cộng đồng, và tạo ra một hình ảnh tốt và có trách nhiệm hơn ở khu vực này. Description