để phát triển kiến thức tài chính cho sinh viên đại học và thiết lập một quan điểm chính xác về việc quản lý tài chính, trong tháng 26, 2022, trung tâm kinh tế chứng khoán của Trung Quốc Thương mại ngày hôm nay Công ty Trung Quốc SEC Co., Lt in guilin North Zhou Road đã vào Guilin University để trao thính giả và công khai kiến thức của tập viên REITs cho học sinh chuyên đầu tư tài chính về cấp số lượng 19 của Đại học. Bài giảng được đánh giá cao và được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo của trườngXổ Số Thứ Năm Hà Nội, và hầu hết các học sinh hàng trăm đã tham dự bài giảng. The day, Lishifa, một nhà tư vấn giàu của guilin Business, Department of China Merchants chứng khoán, lần đầu tiên giới thiệu nguyên do của các cổ đông đến với cuộc thi về quyền lợi và kiến thức đầu tư của nhà đầu tư, và giải thích chi tiết các phương pháp cạnh tranh và các thủ tục tương tự. Cùng lúc, anh ta mô phỏng sự xuất hiện của các cổ đông đến với cuộc thi kiến thức tại nơi diễn thuyết, và các học sinh tại hiện trường đã vội vã để trả lời. Theo như những cổ đông của

1}.0}đến cuộc thi kiến thức để giải thích, anh Li đưa kiến thức liên quan về quỹ REITs công cộng cho học sinh, chủ yếu giải thích về định nghĩa quỹ REITs công cộng, ý nghĩa của quỹ, tính chất cấu trúc và rủi ro. Để cho học sinh biết thêm về quỹ Cứu trợ công cộng, ông Li cũng so sánh quỹ Cứu trợ cộng đồng với quỹ cổ điển cổ đại trên thị trường để tìm ra sự khác nhau giữa hai loại tiền để giúp học sinh hiểu ra. ông ấy còn củng cố sự hiểu sâu sắc về quỹ Cứu trợ của học sinh. The students not only learned well respected relatively physical known, but increased their interest to leaving more Financient knowledge. Description