Xổ Số Đắk Lắk Khánh Hòa Các cổ đông (cổ phiếu) được gọi là 6372; quỹ phía nam được vào công ty trong danh sách Lehman Optoedoronics.

để nâng cao sự hiểu biết của các nhà đầu tư về hoạt động và quản lý của các công ty được liệt kê, thúc đẩy giao tiếp và trao đổi giữa các nhà đầu tư và các công ty được liệt kê, thực hiện cuộc thi về quyền lợi và quyền lợi của các nhà đầu tư và các công ty cổ đông, và nâng cao các công việc đầu tư và giáo. Thăm Thẩm Quyến Thợ Máy Photođiện Công nghệ Công nghệ (Công nghệ ánh s áng) lần đầu tiên của Trung Quốc, công ty có danh sách công nghệ cao của màn hình chiếu LED, đã tham gia nghiên cứu và sản xuất năm vòng băng và tuyết của kì thi mùa đông Bắc Kinh. Hầu hết người dân có liên hệ với khách hàng Trung Quốc, Châu Phi, giám đốc điều hành, LuwenThanh, Giám đốc, Li Mãnh, Chủ tịch của Lehman optoeelectronics, Zuo Jiamming, bộ trưởng của hội đồng quản trị, và các nhà đầu tư của quỹ Nam Trung Quốc, đã tham gia sự kiện đó. The Lehman optoeelectronics, founded to bá, has been attached to Innovation and development in the field of high-tech lead, providing LED products to 100 quốc and regions around the world. Trong chuyến thăm, các nhà đầu tư đã học về các thành tựu phát triển và phát triển của Lehman optoeelectronics qua các trải nghiệm tương tự tương ứng tương ứng tương ứng như kinh nghiệm âm thanh, bao gồm các viễn cảnh ứng dụng của một số các sản phẩm bẽ mặt ngô như triển lãm 8K, trung tâm giám sát mô phỏng, màn hình bầu trời, màn hình hội nghị, phim tư, v. Các nhà đầu tư ngạc nhiên khi thấy màn hình khổng lồ siêu cấp, và kinh nghiệm các chức năng của sự va chạm màn hình bóng bầu dục, mắt không người 3D, và vân vân. Nói ra! Trong suốt sống {10

0

cuộc trao đổi, Ms. daiThanh ghong, Quản lí tượng quan hệ thống vệ quan hệ khách hàng của Trung Hoa phía Nam Quỹ Đầu Đàn, đã ban ơn và đã cách cho bữa tiệc hướng hình của Lehman optoeelectronics. Cô ấy nói rằng một vai trò quan trọng của quỹ công cộng là kết nối thị trường vốn và các nhà đầu tư thông thường. và xây dựng một nền tảng liên lạc đa dạng cho các nhà đầu tư và các công ty đứng đầu. Tăng sự hiểu biết và nhận biết của các nhà đầu tư về công nghệ. Mr. limantei, chủ tịch của Lehman optoeelectronics, chia sẻ tình hình hiện tại, thiết kế công nghiệp và mở rộng thị trường ở nước ngoài. Ông ấy đề cập đến việc sắp xếp công nghiệp của Lehman optoelectronics bao gồm phần giữa và phần dưới của chuỗi công nghiệp LED. Trong tương lai, nó sẽ cố gắng phát triển mô hình ứng dụng rộng hơn, làm việc tốt trong lĩnh vực trồng trọt thị trường, và hi vọng được trở thành vi% hở ngực. Người cầm đầu trong kỷ nguyên LED. Trong phần trao đổi tương tác, các nhà đầu tư đã trao đổi với các giám đốc cao cấp của công ty về các vấn đề về s ự phát triển tương lai của ngành. The activity has built a zero distance phao platform to investments and liệt kê company, improved investments's'Biết Biết Biết Biết Biết Biết sâu hơn về the LED Industries, thăm closed to knowledge lịch sử và Triết lí kinh doanh của the listed company, helped the investments, long-term investment and value investment, and promote' in-words'in-deep development of the investment Management. Description