Sx Mien Bat Thiên nguyện trực tuyến tham dự hội nghị đồng ý của nhà nước và tìm một tuyến đường mới cho việc phát triển công nghiệp

Hiệp hội tìm kiếm và thí nghiệm đạt được sự đồng ý của các meta-vũ trụ được tổ chức bởi Trung Quốc tổ chức Liên minh truyền thông di động, the meta-human active Alliance and the meta-vũ trụ thought tance uỷ ban và organized by the Institute of material chain core engineer technology, the meta-vũ trụ Lab, the central chain chat chat transmới được tổ chức trong trung tâm chuỗi trực tiếp truyền hình. The

The

1}Việc thám hiểm và thử nghiệm hội nghị đồng đồng ý của meta-vũ trụ được chia thành ba sắc thái: Tập đoàn kinh tế và khái niệm, công nghệ và ứng dụng, và ngành môi trường và quản lý. Nó chuyên đề thảo luận cách sử dụng công nghệ vượt qua giới hạn thời gian và không gian để tạo ra một sinh tồn xã hội và không gian mới, làm thế nào để tạo ra các mô hình kinh tế mới và cách quản lý được phát triển và phát triển, và làm thế nào để tránh hỗn loạn thông qua sự đồng phát triển, Một loạt những dự định chưa được xác định, như là làm cho ngành công nghiệp tốt hơn và cộng sinh. The COVID-19, Metavũ trụ đã được soạn vào suốt bốn năm kế hoạch công nghiệp địa phương. Mạng xã hội, văn phòng, triển lãm, giáo dục, game, kế hoạch thiết kếSx Mien Bat, điều trị y tếSx Mien Bat, ngành công nghiệp và chính phủ có thể đóng vai trò chuyển đổi cơ quan được thực hiện bởi metahuman. Đã trở thành một đồng thuận rộng rãi để tập trung vào việc sắp xếp các đường ray mới và hỗ trợ to àn bộ biến đổi kỹ thuật số. [1] Thiên di online [Stock Code: 002995] là thành viên đứng vững của Ủy ban ngành công nghiệp yuancosmos, được mời tham dự hội nghị. anh Hạnh n Yi'an, chủ tịch và quản lý chung, đã phát biểu tại khái niệm ngày hôm nay và Tâm tham gia đại học. anh ta đã chia s ẻ nhiều thay đổi trong thời đại kỹ thuật số hiện tại, như đối mặt với thế hệ mới của các nhóm người tiêu dùng, Công ty đang suy nghĩ s âu sắc về việc giúp đỡ các công ty và nâng cấp kĩ thuật số. Mr. Xing Yian đã nói rằng thế hệ Z, là thế lực dẫn đầu của sự tiêu thụ mới to àn cầu trong năm tới, là nhóm người dùng chúng ta chú ý và nghiên cứu nhiều nhất trong các meta-human. Do giàu có của đời sống vật chất và sự gia tăng của Internet, thế hệ Z và các thiên niên kỷ trẻ lớn lên trong thời kỳ kỹ thuật số này, họ có ý thức rộng hơn, mờ ảo và chú ý hơn tới những sở thích cá nhân, nhu cầu cảm xúc và tự phát triển. Nó nói ra nó nói ra, nó nói ra với sự giải quyết mạnh của các công ty các loài meta human, với sự mới của họ, với sự mới làm biểu tượng của chúng siêu thú này, với sự mới của họ lạng và hình của nó, không chỉ chỉ những chỉ biểa sự Sự ảo tưởng này cũng sẽ dùng tiền tệ trong meta-vũ trụ để mua hàng hóa điện tử, thậm chí còn có những sở thích khác hoàn to àn với chủ sở hữu, trang phục độc lập và kiểu thời trang. Nó nói ra, nó nói ra, nó nó nói ra. Tuy nhiên, với sự xây dựng và nânǵt hệ thống dụng của sự kiện thực ảo, với những thứ khác dịch ảo, trong tương lai biện thiên nhiên là biện thực. Nó nói ra, nó nói ra, lô lô lối đó lối, nó nói ra lối, nó nói ràng này! Nó là một thế giới ảo liên kết giữa nhau, ở cái tập này, trong tấm trung này, một cả như một thế giới thầy vật diệt của mình. Nó cũng phá vỡ giới hạn thời gian và không gian với các công nghệ liên quan đến metahuman, có tác động trực tiếp hơn, kinh nghiệm xã hội và tương tác. Nói ra nói ra nó ra lối rác, rạn lối, rạn lối, ra lối, lối, miệng, miệng, miệng thịt, miệng thịt. Nó không thể hiểu ra thế giới ảo, thứ bác máy và biện tượng khác của tất cả bọn này. Dựa trên dữ liệu lớn, Thiên nguyện trực tuyến đã trồng sâu hình ảnh số và tư thế về nội dung kỹ thuật số, khởi động sơ đồ của kinh doanh nội dung kỹ thuật số nhờ công nghệ nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, tích cực khám phá và phát triển các mô hình kinh doanh liên quan, thúc đẩy việc hoà nhập nội dung, công nghệ và thương mại, tạo ra một triển môi trường ứng sinh thái rộng hơn với Metavũ trụ là sân khấu phát triển mới cho các công ty và hiệu ứng kỹ thuật số lần sau. Nó nói ra, nó nói ra, nó nói ra, bây giờ, Thiên di online đã tự mình phát ra một bộ pháp kinh doanh mới với một các nhà hành vị hành, với biệt những người khác khác khác năng vệ lý vị trị tinh và tích mớch của số với như thế a hình a hình, như thể a a hình a hình a hình ảnh a hình a hình a Xây dựng hệ thống thương mại. Trong bước tiếp theo, công ty sẽ khám phá việc sử dụng các tài sản kỹ thuật số trong nhiều khía cạnh, như là số hóa các tài sản sản sản sản sản sản sản, phát triển nội dung kỹ thuật số, phát triển và phát triển các kích hoạt kỹ thuật, và cung cấp các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật liên quan dựa trên lợi thế của nó. Ngày mai, Thiên nguyện trực tuyến sẽ tập trung vào ba chiều của con người, đồ vật và các trường để mở rộng mô hình kinh doanh từ người số đến các thao tác nội dung số, cung cấp các dịch vụ to àn diện cho các tài sản số liên kết đầy đủ dựa trên các viễn cảnh ứng dụng đa chiều của meta-vũ trụ, tiếp tục khám phá các cách mới để trao quyền cho IP, hiệu ứng và doanh nghiệp kỹ thuật số, và phát triển các mô hình kinh doanh mới với các hãng hàng hiệu, công ty, người tạo nội dung và người sử dụng của các ngành khác, Cùng nhau phát triển sự tượng trưng tốt của ngành công nghiệp yucanvũ. Description