Xskt Sóc Trăng 9/3/2022 Các cổ đông đang tới. được liên kết bởi các công ty chứng khoán và các công ty ở Shanxi khu vực

The 2022 inhabitant reflection là một sự thách đấu về kiến thức của tất cả công chúng, it is chủ yếu the focused to the full implication of the recordation system, and take the important contents such as the investment protection Innovating Mechanism and the Information discretion knowledge of liệt kê company as the fulvor. Lần đầu tiên, Thượng Quan An Ninh Môi Giới An Ninh Khí Sản là người bảo trợ, Bảo Hộ Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí cao với vai trò doanh nhân, Bảo VệXskt Sóc Trăng 9/3/2022, Bảo Hộ Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí, Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Khí Một dạng đầu tiên của Baijiu Trung Quốc, Shanxi Fenjiu là công ty đầu tiên được liệt kê ở Shanxi. Danh tiếng của ông chủ của Fenjiu đã chìm s âu vào hàng ngàn gia đình, đặc biệt là trong những năm gần đây, suất của Shang Fenjiu đã phát triển nhanh chóng. Bây giờ nó đang phát triển phong độ cao của Fenjiu toàn diện và cắm rễ vào quảng trường đầu tiên của ngành rượu Trung Quốc. Những chứng khoán được tăng cường, là một công ty chứng khoán cấp cao ở địa phương, được liên kết với Shang Fenjiu để phát triển các hoạt động đầu tư và giáo dục cổ đông, có tác động của 1 cộng 1 lớn hơn 2. Bộ phận kinh doanh của công ty Thiên xi Name The personal director of the thương mại department of Fenjiu and the relevant leaders of the Board of Fenjiu vồ a high đồng ý kiến on this investment and educational activity, and completely computed and actively connected with this activity. The men of the Business_departmentof Shanxi chứng khoán Fenjiu funny in the listed company, went deep into the works and Department of Shang Fenjiu, helped the staff of Shang Fenjiu to carry the recording and answer activities of the knowledge computer for cổ. and effectively Published the Khái niệm of hợp lí investment, valment and long-terminal investments by tương tác with the staff of Shang Fenjiu. This investment and teaching activity was widely recognised Đồng thời, nó cũng củng cố mối liên kết chặt chẽ giữa các chứng khoán Shang và Shang Fenjiu, tạo nên một nền tảng vững chắc cho việc đầu tư và hành động giáo dục tương lai. Sử dụng cổ đông đến 2022 liên tục thực hiện các hoạt động đầu tư và giáo dục, phát tán luật pháp và quy định, phục vụ hầu hết các nhà đầu tư, hướng dẫn các nhà đầu tư về việc xây dựng một triết lý đầu tư đúng đắn, hợp tác và gồm cả tham vọng, và việc tìm kiếm sự ưu tú. Description