Xscm 11 1 Không dễ chu cấp cho người già, lúc nào cũng dễ giúp đỡ người trẻ.

Những người đồng chí tình nguyện rất tốt. họ rất muốn giúp đỡ ông bà yếu ớt và nhanh chóng giải quyết vấn đề... Hồng Mục viết thư tình yêu trong thư. Một người đàn ông khốn khổ khó khăn, đứa con trai khốn khó khăn, đứa con trai khốn khó khăn, đứa con gái nhà bếp và bồn cầu thường chảy nướcXscm 11 1, và những người tình nguyện trẻ tuổi của Huyuantong đã đến để giải quyết vấn đề cho ông già khi họ bắt đầu chào đón ông. Thức ăn cho chúng tôi. Những người tình nguyện đến đúng lúc để giải quyết vấn đề của chúng tôi. Họ đến với ba đồng chíXscm 11 1, họ đã xem xét vấn đề và thay thế đường ống nước rỉ và công tắc. Sự cống hiến vị tha của những người tình nguyện không chỉ là sức mạnh và mồ hôi, mà còn cho người già chăm sóc tình yêu, thêm hơi ấm và cảm xúc vào trái tim người già. Một: hai người già dùng từ ấm áp và dễ chịu để bày tỏ cảm xúc bên trong. Đã hơn tám năm kể từ khi kết thúc bài hát này. Trong những năm vừa qua, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ những người tình nguyện nhiều lần, điều đó làm chúng tôi rất vui. Khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta nghĩ đến Huyuantong lần đầu. họ đã đáp ứng kịp thời và giúp chúng ta giải quyết vấn đề. chúng ta cảm thấy bài huyuantong cũng như con chúng ta. chúng ta bảo họ rằng họ sẽ giúp chúng ta giải quyết nó. vì thế, chúng ta cảm thấy cuộc sống trong thời đại này quá tốt và hạnh phúc, làm cuộc sống sau này chắc chắn hơn. Nhờ Ủy ban Đảng Longhu, chính phủ quận và tình nguyện viên. Dừng lại! Dừng lại!