Sxtg 13/3 Cung cấp ví dụ cho tỉnh đỡ thịnh vượng chung

Cập Nhật:2022-06-04 07:33    Lượt Xem:85

Sxtg 13/3 Cung cấp ví dụ cho tỉnh đỡ thịnh vượng chung

Hoạt động hợp tác trên biển núi, cố gắng đạt được to àn bộ sự bảo vệ của một hạt và một chính sách, và đọc kinh điển núi và biển của thời đại mới. Bộ não công nghiệp dựa trên khả năng phát triển các viễn cảnh ứng dụng, thúc đẩy việc lặp lại công nghiệp và nâng cấp, và cải cách kỹ thuật số giúp phát triển chất lượng cao. Để tạo nên những thành tựu thắng cảnh như Chiết Giang khỏe mạnh và giáo dục tốt ở Chiết Giang, đánh bóng nền tảng của cuộc s ống và hạnh phúc, và đáp ứng nhu cầu của mọi người cho một cuộc sống tốt đẹp hơn... tập trung vào những gì đất nước cần thiết, những gì mà Chiết Giang có thể làm, hy vọng của nhân dân, và tương lai sẽ là gì, Chiết Giang đang nỗ lực để xây dựng một khu vực biểu tình thịnh vượng chung, và hình của đấu tranh, thăng bằng, nền văn minh và hạnh phúc đang dần dần diễn ra ở Chiết Giang. Ngày tháng đôi, với chủ đề phát triển thịnh vượng chung qua việc phát triển chất lượng cao, Hội nghị thượng đỉnh về việc phát triển thịnh vượng chung, CO được nhân dân tài trợ hàng ngày và Hội đồng tỉnh Chiết Giang, được tổ chức tại Hán Châu, Tỉnh Chiết Giang. Khách tụ tập ở đây để nói chuyện tự do, tổng hợp các thành tựu và kinh nghiệm của Chiết Giang trong việc xây dựng một khu vực biểu tình thịnh vượng chung, và đưa ra gợi ý và gợi ý góp ý để hỗ trợ thịnh vượng chung trong việc phát triển chất lượng cao. Một quốc gia giàu có quan tâm đến việc làm giàu người dân. Sự thịnh vượng chung là điều cần thiết của chủ nghĩa xã hội, một yếu tố quan trọng của cuộc tiến hóa Trung Quốc, sự mong đợi chung của nhân dân, và cuộc săn đuổi không ngừng của đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong cuộc hành trình mới, chúng ta nên thúc đẩy sự thịnh vượng chung của tất cả mọi người với mục đích phấn đấu cho niềm hạnh phúc của nhân dân, nỗ lực tích cực và đầy hứa hẹn để đạt được mục tiêu này, và có những bước tiến vững chắc để thúc đẩy thịnh vượng chung của mọi người. Ngày nay, vấn đề của sự phát triển thiếu cân bằng và thiếu cân bằng ở Trung Quốc vẫn còn quan trọng. Có một khoảng cách lớn giữa phát triển khu vực đô thị và miền quê và phân phối thu nhập. cơ sở và điều kiện để thúc đẩy sự thịnh vượng chung có khác nhau từ vùng này sang vùng khác. Không thể phát triển thịnh vượng chung cho mọi người từ đêm nay, cũng không thể đi cùng nhau. Trên đường tiến trình phát triển, cần phải chọn một số vùng để thử và thể hiện trước. Vào tháng Năm, 2021, lời kiến nghị của Uỷ ban Trung tâm C và Hội đồng Ngoại giao về việc hỗ trợ việc phát triển và xây dựng một khu vực biểu tình thịnh vượng chung ở Chiết Giang được in và phát hành để tiến hành. Trong suốt năm qua, Chiết Giang đã có những bước tiến quyết liệt trong việc khám phá và xây dựng một khu vực biểu tình cho sự thịnh vượng chung, cho thấy sự thống trị của Trung Quốc qua cửa sổ Chiết Giang, từ việc phát triển một hệ thống tiêu diệt, một hệ thống hoạt động, một hệ thống chính sách và một hệ thống đánh giá cho sự thịnh vượng chung, tập trung vào bảy đường dẫn đầu dẫn lối biểu tình, cố tìm hiểu một số các mô hình cổ đại cho thịnh vượng chung, rồi tìm cách giải quyết vấn chung và dẫn lối thay đổi, Cần phải tìm ra cách giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn xã hội chính trong thời đại mới, để cung cấp cho đất nước một kinh nghiệm tỉnh lẻ tương lai đầy đủ để phát triển thịnh vượng chung. Nó nói ra từ một quan điểm quốc gia, đạo sự tồn tài là một cách truyền thống lâu dài, và chúng ta nên tiến thẳng về mục tiêu đó. Tình hình và phát triển của mỗi nơi rất khác nhau, cần phải xem xét nhu cầu và khả năng chung, đặt ra mục tiêu phát triển, thiết kế chính sách theo thời gian và địa phương, và dần theo luật của sự phát triển kinh tế và xã hội. Chúng ta nên có một tầm nhìn dài hạn và hành động thực tế. Phải có chung mục tiêu và con đường riêng. Lấy kinh nghiệm ví dụ của vùng biểu tình thịnh vượng chung ở Chiết Giang và kết hợp với các điều kiện địa phương, chúng ta không chỉ nên làm cái bánh lớn hơn, mà còn chia bánh tốt hơn nữa. để giải quyết vấn đề phân biệt địa phương, nứt thành thị và vùng nông thôn, lỗ thu nhập và các vấn đề khác, để những thành tựu phát triển có thể đem lại lợi ích cho mọi người nhiều hơn và công bằng. Đó là sự thật có thể nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận. The road is blocked and long, the line is coming, and the line does not stop, the future can be. Cố gắng phát triển thịnh vượng chung không chỉ là một sứ mệnh vinh quang, mà còn là một cơ hội phát triển lớn; Nó không chỉ là một công việc tiên phong, mà còn là một sự thay đổi có hệ thống. Với một mục tiêu vững chắc, một con đường tiến bộ trong khi duy trì sự ổn định, và sự kiên trì của những tảng đá nhỏ giọt, chúng ta sẽ làm từng việc một, năm này qua năm khác, và viễn cảnh tươi đẹp của sự thịnh vượng chung sẽ trở thành hiện thực. (Li Zhenging) [1 Loạn đảng Từng ngày (05, có thể theo 22, 2022)